Факултет „Командно-щабен“

Факултет „Командно-щабен” е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“

За начало на Факултета се смята подписаната на 27 септември 1950 г. заповед на началника на Военна академия генерал-майор Асен Кръстев и от 2003 г. е приемник на факултет „Оперативно-тактически”.

 

Структура

Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана

Комуникационни и информационни системи

Военноморски сили

Мениджмънт на извънредните ситуации

Сухопътни войски

Логистика

Мисията на факултета е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.

Важни съобщения

Ръководство на ФКЩ

Декан на Факултет Командно-щабен е  полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник -декан на ФКЩ е
полк. доц. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26516

Работно време от понеделник до петък 08.00 до 17.00

Социални мрежиБлог на ФКЩ

Учебно-материална база
Политика по качеството

Учебно-материална база

Факултетът разполага с необходимата учебна инфраструктура за обучение в съответствие със спецификата на различните специалности – 27 класни стаи, 4 поточни зали и 19 специализирани кабинета. В това число: Аудиторна зала „Полковник Борис Дрангов”; Аудиторна зала „ Майор Симеон Петров”; Факултетна зала; Регионален център за обучение по логистика; Учебен център по системи за командване, управление; Компютърна зала за електронно обучение; Кабинети и център за управление при извънредни ситуации; Кабинети за дистанционно обучение; Кабинет по CISCO мрежи; Ресурсен център.

 

Факултет „Командно-щабен“ притежава Международен сертификат издаден от „LLOYD’S REGISTER” в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

 

Факултет „Командно-щабен“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съотвестствие със стандарт ISO 9001:2015

Вижте всички изяви и публикации на Факултет командно-щабен: