Факултет „Командно-щабен“

Факултет „Командно-щабен” е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“

За начало на Факултета се смята подписаната на 27 септември 1950 г. заповед на началника на Военна академия генерал-майор Асен Кръстев и от 2003 г. е приемник на факултет „Оперативно-тактически”.


Структура


Катедри

Мисията на факултета е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.Факултет „Командно-щабен“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съотвестствие със стандарт ISO 9001:2015

Последни новини от ФКЩ

ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА
„СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ”
27.09.2023 г.