Факултет „Командно-щабен“

Факултет „Командно-щабен” е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“

За начало на Факултета се смята подписаната на 27 септември 1950 г. заповед на началника на Военна академия генерал-майор Асен Кръстев и от 2003 г. е приемник на факултет „Оперативно-тактически”.

 

Структура

Сектор "Организация на учебния процес"

Катедри

Сухопътни войски

Логистика

Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана

Комуникационни и информационни системи

Военноморски сили

Мениджмънт на извънредните ситуации

Мисията на факултета е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ! 


Факултет „Командно-щабен“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съотвестствие със стандарт ISO 9001:2015

Ръководство на ФКЩ

Декан на ФКЩ
полк. проф. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник-декан
полк. проф. д-р Петър Христов

Телефон: +359 2 92 26516


Социални мрежиНовини ФКЩ

Вижте всички изяви и публикации на Факултет командно-щабен:

fksht