Факултет „Командно-щабен“

Факултет „Командно-щабен” е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“

За начало на Факултета се смята подписаната на 27 септември 1950 г. заповед на началника на Военна академия генерал-майор Асен Кръстев и от 2003 г. Факултетът е приемник на факултет „Оперативно-тактически”.


Структура


Катедри


Мисията на факултета е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.Факултет „Командно-щабен“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съотвестствие със стандарт ISO 9001:2015

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Участие в съвместно ТАКТИЧЕСКО командно щабно учение “MUNTENIA-24“
на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ

В периода 15 април – 19 април 2024 г. група преподаватели и слушатели редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, вземат участие в съвместно тактическо командно щабно учение “MUNTENIA-24“ с колегите си студенти от началния курс на магистърските програми „Сухопътни войски“ и „Мениджмънт на логистиката“ на факултет „Командно-щабен“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ. Целите на учението са да се развият знания и умения в областта на тактическото планиране на отбранителни операции на ниво бригада и да се повиши нивото на съюзническа процедурна оперативна съвместимост, и групова сплотеност. Действията са планирани въз основа на фиктивни събития и участници в отбранителна операция на механизирана бригада. Слушателите от българската група са назначени на различни длъжности в щаба на механизираната бригада и вземат активно участие във всички етапи на планирането на отбранителната операция. За нуждите на проиграването и анализа на вариантите за действие се използва компютърната система за моделиране и симулации JCATS.

cover-Konferenciya2023
Годишна студентска научна сесия 2023-сборник доклади