Декларация за достъпност

Военна академия „Г. С. Раковски“ се ангажира да осигури достъпност на страниците в уебсайта с цел да бъде ориентиран към потребителите, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб страниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Достъпността на електронното съдържание е с цел осигуряване на ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.

Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.

Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.

Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.

Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. Официална електронна страница на Военна академия  е в съответствие с WCAG 2.0 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността:

 • Тел: +02 92 26 550
 • E-mail: rnda@armf.bg
 • Адрес и кореспонденция: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №82;

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът е проектиран и съвместим със следните помощни технологии:

 • Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации

Достъпността разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • PHP
 • CSS
 • JavaScript
 • JPG
 • PNG
 • PDF
 • DOC
 • XLS

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие

Самооценка

Одит

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на уебсайта на Военна академия „Г. Раковски“  е наличен на следния адрес: https://rndcbg/accessibility/

Ред за подаване на жалби относно достъпността

 • Тел: +02 92 26 550
 • E-mail: rnda@armf.bg
 • Адрес и кореспонденция: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №82;

Тази декларация е създадена на 13.11.2020 с помощта на W3C Accessibility Statement Generator Tool.