Защити

Category

Защити на дисертации във Военна академия „Г. С. Раковски“

Публична защита на дисертационен труд на тема „Ситуационно управление на системата за здравеопазване в Република България при кризи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Логистика на сигурността и отбраната)“, разработен от Галина Миткова Стойкова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Ивайло Илиев РалевДата: 05.12.2022 г.Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за планиране на операции на оперативно ниво“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Станимир Стоянов Станчев.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев ЖелевДата: 30.11.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегрирана система за киберзащита при провеждане на бойни операции“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Димитър Минчев Димитров.Председател на научното жури: полковник професор доктор Камен Станев КалчевДата: 22.11.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на подполковник Димитър Минчев Димитров...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Бъдещето на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Георги Стоименов Гешев.Председател на научното жури: професор доктор Величка Иванова МилинаДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Георги Стоименов...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Четвъртата индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически последици за сигурността“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Селвие Ахмедова Чаушева.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 13:00 часа Автореферат...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за командване и управление на Сухопътните войски“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Мартин Николаев Христов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев АтанасовДата: 28.09.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на използването на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Огнян Стоичков Янакиев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 22.06.2022 г.Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Кристина Митева Маджарова.Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Кръстьо Сотиров Парасков.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала №...
Read More
1 2 3 5