Защити

Category

Защити на дисертации във Военна академия „Г. С. Раковски“

Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Янка Стоянова Господинова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров ГеоргиевДата: 08.09.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Антон Николаев Михайлов.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 07.07.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Ивайло Иванов Игнатов.Председател на научното жури: доцент доктор Иван Стефанов ХристозовДата: 17.05.2021 г.Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на подполковник Ивайло Иванов Игнатов Рецензии:• капитан...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Славчо Славчев Златков. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата: 12.05.2021 г. Място: Академична зала...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на огневата поддръжка в операциите “ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Радослав Будинов Чалъков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата:10.03.2021 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало: 14:00...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността и отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)”, разработен от Стоян Иванов Марков. Председател на научното жури: професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков Дата: 15.02.2021 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на разузнавателните структури и силите за специални операции за участие в съвместни операции в мирно време“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Христо Александров Георгиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров Дата:12.01.2021 г. Място: Академична зала...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Необходимост от повишаване на способностите на ЕС за колективен отговор на заплахите чрез изграждане на съвместни военни формирования” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Десислава Йорданова Костадинова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев Дата: 15.12.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за защита на населението при ядрена или радиационна авария“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Николай Петров Бонов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев Дата: 25.11.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More
1 2 3