Защити

Category

Защити на дисертации във Военна академия „Г. С. Раковски“

Публична защита на дисертационен труд на тема „Актуални аспекти на средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Борислав Гуцанов Гуцанов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Милен Ников КисьовДата: 10.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Вася Любенов Василев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 09.12.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на Вася...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията при планиране на въздушните операции“ по докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”, разработен от майор Андон Павлов Андонов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 07.12.2021 г.Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г....
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Финансови аспекти на отбранителната аквизиция“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Живко Иванов Лавчев.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов СимеоновДата: 07.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Организация и управление на процеса на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от професор доктор Илин Александров Савов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов Дата: 27.10.2021 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Янка Стоянова Господинова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров ГеоргиевДата: 08.09.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Антон Николаев Михайлов.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 07.07.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Ивайло Иванов Игнатов.Председател на научното жури: доцент доктор Иван Стефанов ХристозовДата: 17.05.2021 г.Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на подполковник Ивайло Иванов Игнатов Рецензии:• капитан...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на вътрешния одит в сектора за сигурност и отбрана” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Славчо Славчев Златков. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата: 12.05.2021 г. Място: Академична зала...
Read More
1 2 3 4