Защити

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…

 • Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на тема „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от подполковник Николай Александров Радославов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник доцент доктор…

 • Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на способностите на формирования от Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от подполковник Добромир Господинов Дамаков.

 • Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на информацията в киберпространството при провеждане на военни операции от ново поколение“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от майор Кристина Александрова Крумова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров Дата: 26.10.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа…

 • Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“ по докторска програма „Военна психология“, разработен от капитан Жулиета Стефанова Танева. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Янков ДимитровДата: 19.09.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на капитан…

 • Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Катя Николова Спасова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова…

 • Публична защита на полковник Петър Добрев Петров

  Публична защита на полковник Петър Добрев Петров

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективно използване на военното сътрудничество със страните от Западните Балкани в интерес на външната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от полковник Петър Добрев Петров. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов Дата:19.07.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на полковник Антон Николов Атанасов

  Публична защита на полковник Антон Николов Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за бюджетиране в Министерството на отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от полковник Антон Николов Атанасов. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата:11.07.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на Мария Василева Вълнева

  Публична защита на Мария Василева Вълнева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Религиозната радикализация в Република България и трансграничната организирана престъпност – връзки и зависимости“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Василева Вълнева. Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Атанас Ставрев АтанасовДата: 04.07.2023 г.Място: Академична зала…