Защити

 • Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане на способности за провеждане на информационни операции на въоръжените сили на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ваклин Захариев Кирилов Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев ДимитровДата: 22.05.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 08.04.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Мирослава Огнянова…

 • Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Ваня Георгиева Кънева-Минкова. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 06.03.2024 г.Място: Академична зала №…

 • Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Любомир Росенов Райков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов СимеоновДата: 23.01.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата: 10.01.2024 г.

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…

 • Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на тема „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от подполковник Николай Александров Радославов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник доцент доктор…

 • Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на способностите на формирования от Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от подполковник Добромир Господинов Дамаков.

 • Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на информацията в киберпространството при провеждане на военни операции от ново поколение“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от майор Кристина Александрова Крумова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров Дата: 26.10.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа…