Защити

Category

Защити на дисертации във Военна академия „Г. С. Раковски“

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на използването на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Огнян Стоичков Янакиев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 22.06.2022 г.Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Кристина Митева Маджарова.Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Кръстьо Сотиров Парасков.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала №...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за използване на пътните превозни средства в Българската армия“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от доцент доктор Румен Димитров Пенчев.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ивайло Иванов Хинов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Актуални аспекти на средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Борислав Гуцанов Гуцанов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Милен Ников КисьовДата: 10.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Вася Любенов Василев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 09.12.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на Вася...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията при планиране на въздушните операции“ по докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”, разработен от майор Андон Павлов Андонов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 07.12.2021 г.Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г....
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Финансови аспекти на отбранителната аквизиция“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Живко Иванов Лавчев.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов СимеоновДата: 07.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More
1 2 3 4