Защити

 • Публична защита на Иво Христов Пенев

  Публична защита на Иво Христов Пенев

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Връзки с обществеността на местната власт – практики, принципи и модели“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)“, разработен от Иво Христов Пенев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев ЖелевДата: 03.07.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Публична защита на дисертационен труд на майор Александър Станиславов Хашъмов

  Публична защита на дисертационен труд на майор Александър Станиславов Хашъмов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор асистент Александър Станиславов Хашъмов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петко Иванов ПетковДата: 01.07.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев…

 • Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане на способности за провеждане на информационни операции на въоръжените сили на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ваклин Захариев Кирилов Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев ДимитровДата: 22.05.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 08.04.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Мирослава Огнянова…

 • Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Ваня Георгиева Кънева-Минкова. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 06.03.2024 г.Място: Академична зала №…

 • Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Любомир Росенов Райков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов СимеоновДата: 23.01.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата: 10.01.2024 г.

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…