Бакалавърски програми

Знание в интерес на сигурността и отбраната - Военна академия „Г. С. Раковски“ предлага възможност на всички граждански лица за учене в самото сърце на София (района се намира до Орлов мост)

Бакалавърски специалности

Необходими документи за кандидатстване

  • Заявление по образец
  • Копие от диплома за завършено средно образование
  • Квитанция за внесена такса за участие в кандидат-студентски изпит

Къде да предоставим необходимите документи?
210 София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

  • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01;    BIC: BNBGBGSD;  БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572,  (02) 92 26 574, (02) 92 26 586

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Видео

Вижте повече за сроковете за записване и необходимите документи за кандидатстване: