Акредитация на Военна академия от НАОА

Военна академия „Г. С. Раковски” има институционална акредитация, дадена от Акредитационния съвет на НАОА, на основание обща оценка 9.06. Акредитацията е дадена на заседание на АС на НАОА, проведено на 06.10.2016 г. Копие от писмо до НАОА.

Срокът на валидност на акредитацията е шест години, определен е капацитет на Академията от 1400 слушатели, студенти и докторанти. Дадена е и положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Академията.