Търгове – архив

Търг Дата на публикуване
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 28.08.2023
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 18.03.2021
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост 08.05.2020
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост 01.07.2019
Продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост: 2 (два) броя автомобили марка „ЧАВДАР“, модел „11М3“ и марка „АВИА“, модел „2Ц51“ собственост на Военна Академия „Г. С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 14.06.2019
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ част от сграда и открити терени (площи) към нея за спортни дейности във Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 27.02.2019

Търгове – архив в стария сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“