Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – 27-02-2019

Наименование Описание
Дата на публикуване 27.02.2019 г.
Наименование Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ част от сграда и открити терени (площи) към нея за спортни дейности във Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“№82
Вид на процедурата чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 от ППЗДС и Заповед № СИ29-РД02-177 от 27.02.2019г. на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Срок за подаване на документи от 21.03.2019 г. до 04.04.2019 г. включително, като в работните дни от понеделник до четвъртък е от 09.00 часа до 16.00 часа, а в петък е от 09.00 часа до 13.00 часа
Краен срок за подаване на документи до 16.00 часа на 04.04.2019 г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Допълнителна информация телефони: 02/92 26624, 02/92 26661/, 02/92 26560
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Списък на изискваните от участниците документи
Заповед за спечелил търг с тайно наддаване