Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Наименование Описание
Дата на публикуване 28.08.2023 г.
Наименование Военна Академия „Г. С. Раковски“ открива търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Срок за подаване на документи Тръжните книжа да се продават в касата на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 07.09.2023 г. до 13.09.2023 г., включително като в работните дни от понеделник до четвъртък от 09.00 часа до 16.00 часа, а в петък от 09.00 часа до 13.00 часа.
Краен срок за подаване на документи до 16:00 часа на 13.09.2023 г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Допълнителна информация 02/9226560, 0898735841 – с лице за контакти: Светла Петкова
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“ за обявяване на резултати от търг с тайно наддаване