SP-RKM 23 November 2023

Снимка: Ангел Александров

Усъвършенстване качеството на знанията, развитие и поддържане на авиационните компетенции, отговарящи на актуалните регулаторни изисквания, чрез прилагане на иновативни методи и форми на обучение от квалифицирани преподаватели/ инструктори.  

Авиационният учебен център Военна академия “Г. С. Раковски” е уникален по рода си в страната, тъй като съчетава академичния опит с професионалната квалификация и практическите умения.

През 2012 година Катедра “Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” на военната ни Алма Матер стартира перспективен съвместен проект с експерти от летище София за създаване на магистърска специалност “Сигурност във въздухоплаването”. Благодарение на високите стандарти на образование и квалификация, до този момент по специалността са обучени над 10 випуска магистри,  получили успешна реализация в различни дейности и сфери  на гражданското въздухоплаване. Натрупаният опит и квалификация на академичния състав от катедрата през всички тези години закономерно ражда идеята за създаването на Авиационен учебен център.

Авиационен учебен център – Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава лиценз № 24/ 29.01.2024 г., издаден от Министерство на транспорта и съобщенията, Главна Дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” и одобрено от ГД ГВА на 31.01.2024 г. „Ръководство за обучение по авиационна сигурност”. Центърът функционира като нещатна структура към факултет „Командно-щабен“ на Военна академия.  

Сертифицирането на АУЦ – ВА „Г. С. Раковски“ за обучение на авиационен персонал е признание за натрупаната експертиза от академичния състав на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ в областта на гражданското въздухоплаване в последните 15 години.  

Обучението в АУЦ отговоря на международните, европейските и национални стандарти по безопасност и сигурност в гражданското въздухоплаване и предлага широк спектър от допълнителни, профилирани обучения за авиационния персонал.

Andon

Амбицията на центъра е да продължава  да разширява партньорството с различни  организации и бизнеси, да привлича изявени експерти и специалисти, притежаващи опит и компетенции, свързани с националната сигурност, безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване.

  1. полковник доцент д-р Росен Дончев ДИМИТРОВ;
  2. полковник доцент д-р Иван Николов ЧАКЪРОВ;
  3. подполковник д-р Маргарита Володиева КУМАНОВА.
  4. подполковник д-р Андон Павлов АНДОНОВ;
  5. подполковник д-р Кръстьо Сотиров ПАРАСКОВ (асистент – инструктор);
  6. подполковник д-р Кристина Александрова КРУМОВА;
  7. професор д-р Петър Симеонов ХРИСТОВ;
  8. гл. асистент д-р Елена Стойкова СТОЯНОВА.

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Военна академия „Г. С. Раковски“
Авиационен учебен център – ВА „Г. С. Раковски“
+359 2 92 26 632/ 630/ 525
e-mail: aviationtraining@rndc.bg

Последвайте ни в социалните мрежи?