Сграда на Военна академия

Военна академия „Г. С. Раковски“ е първото военно висше училище в България.

Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание.

Последни новини от Военна академия