Пази традициите на този дом!

Генерал-майор доктор Груди Ангелов Началник на Военна академия "Г. С. Раковски"

Ние даваме на нашите обучаеми не само образование, а опит и традиции, които ги подготвят за успех в живота. Ние им помагаме да успеят в кариерата, да бъдат лидери в областта на националната сигурност и военното дело, да бъдат смели до безумство и влюбени в България до фанатизъм!

За Военна академия
"Г. С. Раковски"

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. 

Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Военна академия „Г. С. Раковски“ е взела най-доброто от  дългогодишните традиции във висшето образование и модерното академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Докторски програми

Военна академия е акредитирана по 10 докторски програми в няколко области на висшето образование.  

Подробности

Магистърски програми

 Военна академия предлага обучение по три професионални направления: „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“. 

Вижте кои

Бакалавърски програми

Във Военна академия може да специализрате по новата бакалавърска програма в обастта на Националната сигурност. 

Прочети повече

Професионални курсове

Към Военна академия има разкрит Център за професионално обучение, който предлага квалификация и валидизация по 16 професии. 

Подробности

Съвременни незнайни воини. Епизод 4 от телевизия Българе!

Президент
Министър
Слушател
Студент

Аз съм възпитаник на Военна академия?

Военната Алма матер е не само уникална научно-образователна институция. Като неин възпитаник съм горд да отбележа, че тя е и школа по родолюбие. Закономерен е поривът да се опази пламъкът на гордостта и обичта към Родината, като бъдат съхранени живи нейните символи.В тази връзка академията се превръща в трибуна на родолюбието и пазител на националните цености.

Военна академия е най-старото учебно заведение в България

Ние, не само политиците, а и хората като Вас – от ръководния, преподавателския и научния състав на висшите ни училища, самите студенти и докторанти, хората обществени дейци – всички ние днес трябва да се стремим да надграждаме характера си, да се целим нависоко, да не се сломяваме лесно и да имаме енергията да бъдем носители на лидерски дух, на общественозначими мнения, на силен и горд нрав, на традиции, на родолюбиви ценности и устои на българщината. Младите трябва да имат пътеводна светлина, проправен път и най-вече стойностен пример, който да следват, и ние сме длъжни да им го предадем – както и те на идващите след тях.

Какво е да си слушател във Военна академия?

Аз мисля, че всеки, който прекрачва портала, входа на Военна академия, няма начин да не ги изпитва. Самите сгради, ходейки по алеите, те са запазили духа на нашите предци. Така че аз смятам, че който се е посветил на тази професия – да бъде офицер, то няма начин да не ги изпитва, защото по принуда не се става офицер. Ти трябва да го желаеш, трябва да си посветен на държавата.

Защо избрах да бъда студент във Военна академия?

В хода на своето историческо развитие Военна академия успя да се утвърди като най-значимата институция за военното образование в страната. Нейният авторитет е признат не само национално, но и далеч извън границите на родината. Изразявам своето дълбоко уважение към ръководството и преподавателския състав на академията, които благодарение на своята всеотдайност и последователност, безспорен професионализъм и компетентност, обучават и възпитават висококвалифицирани кадри за нуждите на въоръжените сили. Създават млади лидери, военнослужещи и цивилни, способни ефективно да управляват въоръжените сили и всички елементи на националната сигурност и отбрана, да участват пълноценно във военни операции, както и да изпълняват хуманитарни, миротворчески и всякакви други задачи.

„Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили” от 12 до 14 ноември 2020 г.
За ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) се преминава към дистанционно обучение с помощта на Системата за академична комуникация интегрирала Blackboard и Office 365 в сайта на Военна академия.

Абонирай се

Получавай най-новото от нашия бюлетин

Намери курс