Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

ВАЖНО !!!
Изпитите по СТАНАГ 6001 планирани за месец април 2020 година се ОТМЕНЯТ.
Участниците в тези изпити ще бъдат включени в следващите сесии през месеците май – август.
Всички подали рапорти и заявления ще бъдат препланирани служебно. Ако желаете да се явите на дадена сесия в определения период, моля да се обадите на телефон 02 92 / 26 587.

Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Участниците в теста ALCPT ще могат да подават рапорти за явяване на STANAG в срок от една седмица след датата на провеждане на теста. Същия ще се проведе след отмяна на извънредното положение.

На адрес http://stanag.rndc.bg/check можете да намерите вашият индивидуален график за явяване, а след провеждането на теста и вашите резултати.

Следете сайта на Военна академия за датата на провеждане на изпита.