Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Тест ALCPT, сесия „ЕСЕН 2020“

Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 09 септември 2020 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 15 август 2020 г.

От тук можете да подадете рапорт по електронен път.

График за провеждане на изпитите по STANAG 6001, сесия „ЕСЕН 2020“

ВАЖНО: Подалите рапорт за явяване през сесия „Пролет 2020“, които не са се явили в периода 18.05 – 22.05.2020 г. поради отлагане на сесията, трябва да подадат нов рапорт по команден ред, без да прилагат документи към него. В рапорта трябва да посочат периода през които желаят да се явят на изпит.