Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Изпитите по STANAG и ALCPT се отменят до второ нареждане !