Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 10 март 2020 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти/заявления е до 15 февруари 2020 г.

НОВО!!

От 01.02.2020 на адрес http://stanag.rndc.bg/ започна тестването на web – базирана платформа за информация и регистрация за изпитите по чужди езици. Използвайте нейните възможности за допълнителна информация и регистрация за участие.

Платформата е в период на разработване и тестване. Можете да дадете вашето мнение и предложения за подобряване на функционалността, както и за проблеми в нейната работата, като ни пишете на адрес stanag@rndc.bg