Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Всички изпити по СТАНАГ и ALCPT се отлагат до второ нареждане!

Сесията ще бъде възобновена не по рано от началото на 2021 г. в зависимост от обстановката.
Следете страницата за актуална информация.

Информацията е актуална към 14:00 часа на 27.11.2020 г.

Проверка на резултати от изпити и тестове