Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Важно: Изпитите по STANAG-6001 в ограничения на COVID-19 се провеждат съгасно следните условия.

Регистрация за участие в изпит STANAG сесия „Пролет 2021“

Проверка на резултати от изпити и тестове

График за провеждане на изпитите STANAG 6001 по Френски език

За първо ниво датата за провеждане на изпита е: 17.01.2022год.
За второ ниво датата за провеждане на изпита е: 18.01.2022год.
За трето ниво датата за провеждане на изпита е: 19.01.2022год.
Резервната дата за провеждане на изпита е: 20.01.2022год.