Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Тест ALCPT, сесия „ЕСЕН 2020“

Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 3 ноември 2020 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.

В изпълнение на т. II, т. 7 от заповедта списъците на кандидатите за участие в теста във ВА „Г.С. Раковски“ следва да бъдат предоставени до 16.10.2020 г.

От тук можете да подадете рапорт по електронен път.

График за провеждане на изпитите по STANAG 6001, сесия „ЕСЕН 2020“

ВАЖНО: Подалите рапорт за явяване през сесия „Пролет 2020“, които не са се явили в периода 18.05 – 22.05.2020 г. поради отлагане на сесията, трябва да подадат нов рапорт по команден ред, без да прилагат документи към него. В рапорта трябва да посочат периода през които желаят да се явят на изпит.

Проверка на резултати от изпити и тестове