Изпити по STANAG 6001 и тестове ALCPT

Важно: Изпитите по STANAG-6001 в ограничения на COVID-19 се провеждат съгасно следните условия.

Регистрация за участие в изпит STANAG сесия „Пролет 2022“

Проверка на резултати от изпити и тестове