Примерни задачи за изпита по английски език по STANAG 6001

Изпити за определяне нивото на владеене на английски език по стандарта STANAG 6001.

знамена