Магистърски програми

Изключително академично разнообразие в сферата на сигурността

Военна академия предлага обучение по магистърски специалности в  три професионални направления:  „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“, както следва:

Професионално направление "Военно дело"

Професионално направление "Национална сигурност"

Професионално направление "Психология"

Условия за кандидатстване

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Видео

Вижте сроковете за кандидатстване и всички необходими документи за прием: