ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2020/2021 година

Срокове за кандидатстване

Подаване на заявление за явяване на предварителен изпит за ОКС „бакалавър“ – 20 март 2020 г.
Предварителен изпит за ОКС „бакалавър“ на 25.03.2020 г. няма да има. Ще бъде определена нова дата.
Подаване на заявление за явяване на редовен изпит за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) – до 10 юли 2020 г.
Конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – на 16 юли 2020 г.
Подаване на заявление за конкурс по документи за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) – до 25 септември 2020 г.
Подаване на заявление за явяване на редовен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) – до 4 септември 2020 г.
Конкурсен изпит за ОКС „магистър“ – на 10 септември 2020 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) – до 25 септември 2020 г.

Материали за подготовка

Първи неща които трябва да знаете?

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя възможност за настаняване в общежитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ на цена от 10 лв. на ден (включени са всички консумативи + Wi-Fi).

Записване

за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) – до 23 юли 2020 г.
за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) – до 30 септември 2020 г.
за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) – до 21 септември
за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) – до 30 септември 2020 г.

Необходими документи, които трябва да носите при записване

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“, ет. 2, стая 24.
ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК от 8.00 ч. до 17.00 ч.
ПЕТЪК от 8.00 ч. до 14.30 ч.

Специалности и форми на обучение за учебната 2020/2021 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна форма
 11. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 13. Индустриална и енергийна сигурност и управление на околната среда – Задочна форма;
 14. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе) – Задочна форма
 15. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Редовна форма
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Задочна форма

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

Във връзка с разпространение на COVID-19 (коронавирус) няма да се проведе предварителният изпит за ОКС „бакалавър“ на 25.03.2020 г. Ще бъде определена нова дата.
Приемането на заявления продължава! Заявленията за конкурсните изпити и за кандидатстване по документи се подават, посредством електронната форма за онлайн регистрация под този текст. Изтеглете, попълнете съответното заявление и го прикачете, заедно с копие на дипломата във формата по-долу.
Вижте инструкция за попълване на документите за онлайн кандидатстване.

КОНТАКТИ

Къде да предоставим необходимите документи?
София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:

 • + 359 92 26 574
 • +359 92 26 572
 • +359 92 26 586
 • +359 92 26 511

Направете запитване (Кандидатствай онлайн)

Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":

Прикачи "Копие на диплома до 3 MB":