ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2020/2021 година

Уважаеми студенти,
уведомяваме Ви, че продължава приемането на документи за платена форма на обучение и през почивните дни – 26 и 27.09.2020 г. в отдел „Учебна дейност“, стая 24 с работно време от 8.00 до 17.00 часа. Касата ще работи със същото работно време.

Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“:
1. Лична карта.
2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование.
3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя.
4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище.
5. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен
психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания.

6. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията.

Необходими документи при записване за ОКС „магистър“:
1. Лична карта.
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование.
3. Копие от дипломата за завършено средно образование.
4. Снимки, формат 3.5 x 4.5 см – 3 броя.
5. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище – от личния лекар.
6. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен
психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания.
7. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията.

Срокове за кандидатстване

Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) – до 04 септември 2020 г.
Конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – 08.09.2020 г. от 11:00 часа.
Подаване на заявление за конкурс по документи за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) – до 25 септември 2020 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) – до 4 септември 2020 г.
Конкурсен изпит за ОКС „магистър“ – на 10 септември 2020 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) – до 25 септември 2020 г.

Резултати и класиране

Класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Сигурност и отбрана“ за местата определени с решение на Министерски съвет за учебната 2020/2021 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – редовна форма на обучение.

Класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Сигурност и отбрана“ за местата определени с решение на Министерски съвет за учебната 2020/2021 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – задочна форма на обучение.

Класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационна степен “магистър“ в професионално направление „Национална сигурност“ и професионално направление „Психология“ за местата определени с решение на Министерски съвет за учебната 2020/2021 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Първи неща които трябва да знаете?

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя възможност за настаняване в общежитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ на цена от 10 лв. на ден (включени са всички консумативи + Wi-Fi).

Записване

за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) – от 14 – 18 септември 2020 г.
за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) – до 30 септември 2020 г.
за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) – до 21 септември
за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) – до 30 септември 2020 г.

Необходими документи, които трябва да носите при записване

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“, ет. 2, стая 24.
ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК от 8.00 ч. до 17.00 ч.
ПЕТЪК от 8.00 ч. до 14.30 ч.

Специалности и форми на обучение за учебната 2020/2021 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна форма
 11. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 13. Индустриална, енергийна и климатична сигурност – Задочна форма;
 14. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе) – Задочна форма
 15. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Редовна форма
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Задочна форма
 17. Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура – Редовна форма

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

Приемането на заявления продължава! Заявленията за конкурсните изпити и за кандидатстване по документи се подават, посредством електронната форма за онлайн регистрация под този текст. Изтеглете, попълнете съответното заявление и го прикачете, заедно с копие на дипломата във формата по-долу.
Вижте инструкция за попълване на документите за онлайн кандидатстване.

КОНТАКТИ

Къде да предоставим необходимите документи?
София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:

 • + 359 92 26 574
 • +359 92 26 572
 • +359 92 26 586
 • +359 92 26 511

Направете запитване (Кандидатствай онлайн)

Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

Прикачи "Платена такса"