ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2020/2021 година

Срокове за кандидатстване

Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка)
Конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“
Подаване на заявление за конкурс по документи за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане)
Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка)
Конкурсен изпит за ОКС „магистър“
Подаване на заявление за явяване на конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане)

Първи неща които трябва да знаете?

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя възможност за настаняване в общежитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ на цена от 10 лв. на ден (включени са всички консумативи + Wi-Fi).

Записване

за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка)
за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане)
за ОКС „магистър“ (държавна поръчка)
за ОКС „магистър“ (срещу заплащане)

Необходими документи, които трябва да носите при записване

Специалности и форми на обучение за учебната 2020/2021 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна форма
 11. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 13. Индустриална, енергийна и климатична сигурност – Задочна форма;
 14. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе) – Задочна форма
 15. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Редовна форма
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Задочна форма
 17. Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура – Редовна форма

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;

КОНТАКТИ

Къде да предоставим необходимите документи?
София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:

 • + 359 92 26 574
 • +359 92 26 572
 • +359 92 26 586
 • +359 92 26 511

Направете запитване (Кандидатствай онлайн)

  Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

  Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

  Прикачи "Платена такса"