ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2021/2022 година

Стъпки за кандидатстване за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2021/2022 година.

Класиране и имена на приетите кандидати за обучение по специалности от професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ за ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ срещу заплащане, за учебната 2021/2022 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“
• Прием и административно обслужване: слушатели, магистри и специализанти ет. 2, стая № 29, тел. 02/92 26 574. При необходимост ucheben-magistar@rndc.bg.
• Прием и административно обслужване: бакалаври ет. 2, стая № 24, тел. 02/92 26 572. При необходимост ucheben-bakalavar@rndc.bg.
ПОНЕДЕЛНИК-ЧЕТВЪРТЪК
13.30 – 16.30 ч.

ПЕТЪК
13.30 – 14.30 ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
ПОЧИВЕН ДЕН

Срокове за кандидатстване

Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка)
– предварителен конкурсен изпит до 09 април 2021 г.
– редовен конкурсен изпит до 9 юли 2021 г.
Предварителен конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – 20 и 21 април 2021 г.
Редовен конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – 19, 20 и 21 юли 2021 г.
Подаване на заявление за конкурс по документи за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) до 3 септември 2021 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) до 3 септември 2021 г.
Конкурсен изпит за ОКС „магистър“ на 8 и 9 септември 2021 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) до 3 септември 2021 г.

Такси за кандидатстване и годишни такси за обучение

Семестриалната такса за обучение, може да се плати и в касата на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Първи неща които трябва да знаете?

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя възможност за настаняване в общежитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ на цена от 10 лв. на ден (включени са всички консумативи + Wi-Fi).

Записване

за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) от 2 до 6 август 2021 г.
за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) до 17 септември 2021 г.
за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) от 14 до 15 септември 2021 г.
за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) до 17 септември 2021 г.

Необходими документи, които трябва да носите при записване

Заявление за настаняване в общежитие на студентите приети във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – държавна поръчка и срещу заплащане в редовна форма на обучение.

Специалности и форми на обучение за учебната 2021/2022 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна форма
 11. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 13. Индустриална, енергийна и климатична сигурност – Задочна форма;
 14. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе) – Задочна форма
 15. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Редовна форма
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Задочна форма
 17. Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура – Редовна форма

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в БНБ Централно управление:

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:
• Прием и административно обслужване: слушатели, магистри и специализанти ет. 2, стая № 29,            тел. + 359 92 26 574
• Прием и административно обслужване: бакалаври ет. 2, стая № 24, тел. + 359 92 26 572, +359 92 26 511

Прием на бакалаври

  Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

  Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

  Прикачи "Платена такса"

  Прием на магистри

   Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

   Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

   Прикачи "Платена такса"