ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2019/2020 година

Срокове за кандидатстване

Поради големия интерес, приемането на документи срещу заплащане ще продължи.

Материали за подготовка

Записване

Поради големия интерес срока за записване е удължен.
за ОКС „бакалавър“(Платено обучение)
за ОКС „магистър“(Платено обучение)

Необходими документи, които трябва да носите при записване

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“, ет. 2, стая 24.
ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК от 8.00 ч. до 17.00 ч.
ПЕТЪК от 8.00 ч. до 14.30 ч.

Първи неща които трябва да знаете?

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя възможност за настаняване в общежитието на ВТУ „Тодор Каблешков“ на цена от 10 лв. на ден (включени са всички консумативи + Wi-Fi).

Специалности и форми на обучение за учебната 2019/2020 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна;
 11. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Редовна;
 12. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Задочна;
 13. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 14. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 15. Енергийна сигурност и управление на околната среда – Задочна форма;
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр.Русе) – Задочно

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Киберсигурност – Редовна форма.

КОНТАКТИ

Къде да предоставим необходимите документи?
София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:

 • + 359 92 26 574
 • +359 92 26 572
 • +359 92 26 586
 • +359 92 26 511

Направете запитване