ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2019/2020 година

Програми за писмен конкурсен изпит

ИЗПИТЕН ТЕСТ
ОКС „бакалавър“(Държавна поръчка) – 23.07.2019 г.
ОКС „магистър“(Държавна поръчка) – 10.09.2019 г.

ПО ДОКУМЕНТИ
ОКС „бакалавър“(Срещу заплащане) –18.09.2019 г.
ОКС „магистър“(Срещу заплащане) –18.09.2019 г.

Записване

за ОКС „бакалавър“ (Държавна поръчка) – от 01 до 08.08.2019 г.
за ОКС „магистър“ (Държавна поръчка) – от 17 до 20.09.2019 г.
за ОКС „магистър“(Платено обучение) – от 19 до 27.09.2019 г.
за ОКС „бакалавър“(Платено обучение) – от 19 до 27.09.2019 г.
Необходими документи, които трябва да носите при записване

Информация за приетите студенти срещу заплащане ще бъде публикувана в 15.00 часа на 18.09.2019 г.

Приемането на документи за обучение срещу заплащане за специалност „Сигурност и отбрана“ – редовна и задочна форма е до 18 септември 2019 г.

Записването на приетите студенти започва от 19.09.2019 г.
Понеделник – четвъртък от 8.00 ч. до 17.00 ч.
Петък от 8.00 ч. до 14.30 ч.
Отдел „Учебна дейност“, ет. 2, стая 24 (за ОКС „магистър“), стая 29 (ОКС „бакалавър“)

Първи неща които трябва да знаете?

Специалности и форми на обучение за учебната 2019/2020 година

ОКС „Магистър“

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна;
 11. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Редовна;
 12. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Задочна;
 13. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 14. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 15. Енергийна сигурност и управление на околната среда – Задочна форма;
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр.Русе) – Задочно

ОКС „Бакалавър

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Киберсигурност – Редовна форма.

КОНТАКТИ

Къде да предоставим необходимите документи?
София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони:

 • (02) 92 26 572,
 • (02) 92 26 574,
 • (02) 92 26 586

Направете запитване