ЗАПИШИ СЕ

Изключителен академичен опит в сектор "Сигурност"

Ако искате да учите в университет разположен в самото сърце на Столицата с традиции в областта на сигурността и световно признание, вие сте попаднали на правилното място. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, което предлага модерно академично образование, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната. 

Прием на студенти за учебната 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 3 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА ОТ 8.00 ЧАСА.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ И ОКС „БАКАЛАВЪР“ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 28.09.2022 г.

РЕЗУЛТАТИ от проведения конкурсен изпит с кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Национална сигурност“ за местата определени с решение на Министерски съвет проведен на 07.09.2022 г. за учебната 2022/2023 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски

ПРИЕТИ СТУДЕНТИ за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление „Национална сигурност“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната 2022/2023 г.
Информация за конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“

Информация за конкурсен изпит за ОКС „магистър“

Стъпки за кандидатстване за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“
• Прием и административно обслужване: СЛУШАТЕЛИ, МАГИСТРИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ ет. 2, стая № 29, тел. 02/92 26 574. При необходимост ucheben-magistar@rndc.bg.

• Прием и административно обслужване: БАКАЛАВРИ ет. 2, стая № 24, тел. 02/92 26 572. При необходимост ucheben-bakalavar@rndc.bg.
ПОНЕДЕЛНИК-ЧЕТВЪРТЪК
13.30 – 16.30 ч.

ПЕТЪК
13.30 – 14.30 ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
ПОЧИВЕН ДЕН

Срокове за кандидатстване

Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка)
– предварителен конкурсен изпит до 25 март 2022 г.
– редовен конкурсен изпит до 14 юли 2022 г.
Предварителен конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – 29 и 30 март 2022 г.
Редовен конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ – 19, 20 и 21 юли 2022 г.
Подаване на заявление за конкурс по документи за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) до 16 септември 2022 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) до 31 август 2022 г.
Конкурсен изпит за ОКС „магистър“ на 7 и 8 септември 2022 г.
Подаване на заявление за явяване на конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) до 28 септември 2022 г.

Такси за обучение

Семестриалната такса за обучение, може да се плати и в касата на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Първи неща които трябва да знаете?

Записване

за ОКС „бакалавър“ (държавна поръчка) от 1 до 5 август 2022 г.
за ОКС „бакалавър“ (срещу заплащане) до 15 септември 2022 г.
за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) от 13 до 15 септември 2022 г.
за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) до 30 септември 2022 г.

Информация за записване за ОКС „магисър“

Информация за записване за ОКС „бакалавър“

Необходими документи, които трябва да носите при записване

Заявление за настаняване в общежитие на студентите приети във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – държавна поръчка и срещу заплащане в редовна форма на обучение.

Специалности и форми на обучение за учебната 2022/2023 година

ОКС „Магистър“

ДИПЛЯНА ОКС „Магистър“  

 1. Национална сигурност и отбрана – Редовна форма;
 2. Национална сигурност и отбрана – Задочна форма;
 3. Национална сигурност и отбрана – Дистанционна форма;
 4. Мениджмънт на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 5. Публични комуникации в сигурността и отбраната – Задочна форма;
 6. Организация и управление на корпоративната сигурност – Задочна форма;
 7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – Задочна форма;
 8. Психология в сигурността и отбраната- Задочна форма;
 9. Логистика на сигурността и отбраната – Дистанционна форма;
 10. Киберсигурност – Задочна форма
 11. Сигурност във въздухоплаването- Задочна форма;
 12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – Задочна форма;
 13. Индустриална, енергийна и климатична сигурност – Задочна форма;
 14. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. Русе) – Задочна форма
 15. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Редовна форма
 16. Защита на населението и критичната инфраструктура (гр. София) – Задочна форма
 17. Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура – Задочна форма

ОКС „Бакалавър

ДИПЛЯНА ОКС „Бакалавър“

 1. Сигурност и отбрана – Редовна форма, Задочна форма;
 2. Киберсигурност – Задочна форма.

 

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в БНБ Централно управление:

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD

Информация за кандидатстване в Отдел „Учебна дейност“:
• Прием и административно обслужване: слушатели, магистри и специализанти ет. 2, стая № 29, тел. + 359 2/92 26 574
• Прием и административно обслужване: бакалаври ет. 2, стая № 24, тел. + 359 2/ 92 26 572

 

Прием на бакалаври

  Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

  Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

  Прикачи "Платена такса"

  Прием на магистри

   Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

   Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

   Прикачи "Платена такса"