Еразъм

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина. -> English Page. 

 

За програмата Еразъм +

Програма

Секторната програма „Еразъм“ е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

История

Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.

Страни

В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.

Спечелени проекти по Ключови дейности

Ключови дейности

Ключова дейност KA 103

Ключова дейност KA 107

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Контакт

АДРЕС:
  • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
  • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
  • Email : rnda@armf.bg,
  • rdcerasmusplus@gmail.com

-> English Page