Еразъм

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина. -> English Page. 

 

За програмата Еразъм +

Програма

Секторната програма „Еразъм“ е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

История

Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.

Страни

В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.

Контакт

АДРЕС:
 • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
 • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
 • Email : rnda@armf.bg,
 • rdcerasmusplus@gmail.com

-> English Page

Мобилност

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав:

 1. Заявление за участие
 2. Европейски езиков паспорт
 3. Mobility Agreement – staff mobility for teaching
 4. Mobility Agreement – staff mobility for training
 5. Декларация за защита на личните данни
 6. Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение

Мобилност на слушатели, студенти и докторанти:

 1. Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност (селекционна процедура)
 2. Заявление за участие – слушатели и студенти
 3. Заявление за участие – докторанти
 4. Европейски езиков паспорт
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for studies – PhD students
 7. Learning Agreement for traineeships
 8. Декларация за защита на личните данни
 9. Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика
 10. Заявление за признаване на мобилността