Еразъм

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина. -> English Page. 

 

За програмата Еразъм +

Програма

Секторната програма „Еразъм“ е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

История

Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.

Страни

В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.

Спечелени проекти по Ключови дейности

Ключови дейности

Ключова дейност KA 103

Ключова дейност KA 107

Контакт

АДРЕС:
  • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
  • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
  • Email : rnda@armf.bg,
  • rdcerasmusplus@gmail.com

-> English Page