Erasmus +

Секторната програма „Еразъм“ е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента. В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.

Спечелени проекти по Ключови дейности

Ключова дейност KA 131

Ключова дейност KA 171

Ключова дейност KA 2

Проект N 2020-1-BG01-KA203-079117

Партньорски институции по програмата Еразъм+

Необходими документи за кандидатстване по Еразъм

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Контакт

АДРЕС:
  • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
  • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
  • Email : rnda@armf.bg,
  • rdcerasmusplus@gmail.com

-> English Page