Алумни клуб

Сдружение „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски с ЕИК 205189261 е регистрирано със седалище и адрес на управление в гр. София 1504,  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82 през 2018 г. 

Целите на Алумни клуба са да осъществява организирането и извършването на съвместна дейност с Военна академия

  • да я подпомага в сътрудничеството в областта на представянето й на национално и местно ниво, както и на широката общественост;
  • да насърчава сътрудничеството и обмена на информация между студенти, преподаватели , възпитаници и приятели на Академията;
  • да укрепва сътрудничеството си със сходни и други заинтересовани организации в страната и чужбина;
  • да съдейства за тяхната научна, професионална и социална реализация;
  • да осигурява обратна връзка от работодателите на нашите възпитаници.  

Нормативни документни на „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски“

Годишната членска такса в „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на Академията“  е с размер 30 лв. които могат да се внесат на следните сметки:

  • Банкова сметка в EURO: BG69TTBB94001528335800
  • Банкова сметка в BGN: BG26TTBB94001528335798
  • Банкова сметка в USD: BG42TTBB94001528335801
  • при банка SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК