Новини

 • ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ ИСТОРИЯТА

  ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ ИСТОРИЯТА

  На 10 юли, полк. о.з. Боян Алексиев – председател на Спортен клуб „Военна академия“ бе поканен за откриването на реставрирания музей на Сдружение „НЕБЕСКЕ ВИДРЕ“ към 63 парашутна бригада, в гр. Ниш, Р. Сърбия, където бе подписано и споразумение за съвместна дейност. Ето какво казва самият той: „ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ ИСТОРИЯТА – За…

 • Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА“

  Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА“

  За времето от 01.07 – 05.07.2024 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА“. Преподавателите в курса бяха от катедра „КИС“, катедра „Логистика“…

 • Съвместна щабна тренировка

  Съвместна щабна тренировка

  В периода от 4 до 17 юли, във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда съвместна щабна тренировка на тема: „Планиране участието на Съвместни оперативни сили в отбранителна операция за защита на териториалната цялост“. В съвместната щабна тренировка участие вземат: преподаватели, докторанти, слушатели редовна форма, слушатели втори курс задочна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“…

 • Присъждане на образователна и научната степен „доктор“

  Присъждане на образователна и научната степен „доктор“

  На 1 юли 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 9.2. Военно дело, с автор майор асистент Александър Станиславов Хашъмов и…

 • Пилотен курс по английски език

  Пилотен курс по английски език

  От 03.06. до 28.06.2024 г. в катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия успешно се проведе пилотен курс по английски език „Слушане и говорене за 2-ро ниво“. Препоръките на курсистите са курсът да се провежда редовно, тъй като го намират за изключително полезен. Преподавателите в курса, старши преподавател…

 • Посещение на изпълнителния директор на Консорциума на военните академии и институти за изследване на сигурността „Партньорство за мир“

  Посещение на изпълнителния директор на Консорциума на военните академии и институти за изследване на сигурността „Партньорство за мир“

  Новоназначеният изпълнителен директор на Консорциума на военните академии и институти за изследване на сигурността „Партньорство за мир“ г-жа Сей Шац посети Военна академия „Г. С. Раковски“ на 1 юли 2024 година. Посещението ѝ е в рамките на първата ѝ визита в България след поемането на новия пост. Г-жа Шац се срещна с полковник доцент д-р…

 • ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ-ВИПУСКНИЦИ ОТ „ВИПУСК 2024 – „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

  ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ-ВИПУСКНИЦИ ОТ „ВИПУСК 2024 – „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

  На 31 юли 2024 г. от 10:00 ч. на строевия плац на Академията ще се проведе тържествен акт по случай връчване дипломите на офицерите-випускници от „Випуск 2024 – „Цар Симеон Велики“. Дипломи и назначения на длъжности на стратегическо и оперативно ниво ще получат офицери от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“  на факултет…

 • Завърши успешно курс „LOGFAS – Планиране и управление на придвижването в операции на НАТО със система “EVE”

  Завърши успешно курс „LOGFAS – Планиране и управление на придвижването в операции на НАТО със система “EVE”

  Специализанти от логистичните структури на Българската армия завършиха успешно курс „LOGFAS – Планиране и управление на придвижването в операции на НАТО със система “EVE”, като придобиха знания и умения относно изпълнението на функционални задължения по управление на придвижването и транспортирането в многонационални операции.  В своето приветствие към специализантите, началникът на катедра „Логистика“ – полковник доцент д-р…

 • Честита академичната длъжност „доцент“ на капитан II ранг Йорданов!

  Честита академичната длъжност „доцент“ на капитан II ранг Йорданов!

  На 27.06.2024 г., от 14:00 часа в зала А 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, се проведе заседание на научно жури във връзка с Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна…