Новини

 • Военна академия „Г. С. Раковски“ беше домакин на събитие, посветено на българо-черногорските отношения

  Военна академия „Г. С. Раковски“ беше домакин на събитие, посветено на българо-черногорските отношения

  В навечерието на 22 септември – Деня на Независимостта на България, във Военна академия се проведе събитие на тема „Велики черногорци с принос за развитието на България“. Мероприятието се осъществи в сътрудничество с Посолството на Черна гора в Република България.  На събитието присъстваха г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, министри и посланици на…

 • Заключително заседание на научно жури за академична длъжност „главен асистент“

  Заключително заседание на научно жури за академична длъжност „главен асистент“

  Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. След изпълнение на процедурата и представяне на тема „Проявления на биологични заплахи в съвременна среда за сигурност“, журито с…

 • Работна визита на началника на Военна Академия „Г. С. Раковски“ в Израел

  Работна визита на началника на Военна Академия „Г. С. Раковски“ в Израел

  В периода от 07.09.2023 г. до 13.09.2023 г. беше осъществена работна визита на делегация водена от началника на военна академия „Георги Стойков Раковски“ – гененарал-майор Тодор Дочев. По време на визитата, представителите на Академията бяха приети в Българското посолство в Израел от новия посланик на Република България в Тел Авив – Н. Пр. г-жа Славена…

 • Публична защита на капитан Жулиета Танева – психолог на Военновъздушните сили

  Публична защита на капитан Жулиета Танева – психолог на Военновъздушните сили

  На 19.09.2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе публична защита на дисертационния труд на капитан Жулиета Стефанова Танева – психолог на Военновъздушните сили. Докторант капитан Танева представи резултатите от работата си по темата „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“, разработена под научното ръководство на доцент д-р Румяна Карева.…

 • Полковник проф. д-р Георги Георгиев с награда от министъра на отбраната

  Полковник проф. д-р Георги Георгиев с награда от министъра на отбраната

  Със Заповед на министъра на отбраната Тодор Тагарев и по случай 145 години от създаването на Инженерните войски в Българската армия, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, високо чувство на отговорност и доказани професионални и личностни качества, бе награден с предметна награда сувенирен нож „Манлихер“ началникът на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“…

 • Изучаване на „Съвместен таргетинг процес“ във Военната академия

  Изучаване на „Съвместен таргетинг процес“ във Военната академия

        И през новата учебна 2023-2024 г. в учебните планове на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ продължава изучаването на „Съвместен таргетинг процес“.      Тематиката е актуална, а процесът на съвместен таргетинг се прилага от всички държави членки на НАТО.        Експерти от Съвместното командване на силите и Сухопътните войски взеха участие, за…

 • Военна академия „Г. С. Раковски” беше част от „Европейските дни на наследството“

  Военна академия „Г. С. Раковски” беше част от „Европейските дни на наследството“

  На 16 и 17 септември 2023 година Военна академия „Г. С. Раковски“ отвори своите врати за граждани и така се включи в „Европейските дни на наследството“. За всеки посетител имаше на разположение информационни брошури. Желаещите да посетят красивите места във Военната Алма матер имаха възможност да се разходят органирано и да научат интересни неща. През…

 • Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс с международно участие

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс с международно участие

  От 11 до 15 септември 2023 г. в Академията се проведе едноседмичен курс на тема „Strategic Competition in the Cognitive Domain: From Analysis to Action“, организиран от Колежа по международна сигурност (College of International Security Affairs – CISA) към американския Национален университет по отбрана (National Defense University ) в партньорство с Военна академия „Г. С.…

 • Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на Катя Николова Спасова

  На 12.09.2023 година г-жа Катя Спасова – главен експерт в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ защити блестящо дисертационнен труд на тема „Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства“ за придобиване на образователната и…