Новини

 • Входяща мобилност по програмата „Еразъм“

  Входяща мобилност по програмата „Еразъм“

  В периода 3-6 юни 2024 г. катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ бе домакин на посещението на преподавател по английски език от Езиковия център (гр. Оломоуц) към Университета по отбрана на Чехия. Преподавател Йитка Грицова осъществи мобилност с цел обучение по програмата „Еразъм“.   Тя наблюдава уроци, които преподаватели по…

 • Участие на спортен клуб „Военна академия“ в турнир по футбол на малки врати

  Участие на спортен клуб „Военна академия“ в турнир по футбол на малки врати

  По случай 20 години от създаването на Съвместното командване на силите (СКС), във в.ф. 28860 – Горна Малина, се проведе турнир по футбол на малки врати. Участие взеха 4 отбора: МКИС – в.ф. 28860;ВА „Г. С. Раковски“; Командване КИПКО ив.ф. 22980 – София. Отборите бяха в състав от 12 души, като играха по 3 мача,…

 • Практическо занятие на слушатели в телепорт „Плана“

  Практическо занятие на слушатели в телепорт „Плана“

  В съответствие с утвърдения от министъра на отбраната на Република България учебен план на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и информационни системи“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, на 22 май 2024 г. преподаватели, слушатели в редовна и задочна форма на обучение проведоха практическо занятие…

 • Публична защита на дисертационен труд на полковник доц. д-р Петър Маринов

  Публична защита на дисертационен труд на полковник доц. д-р Петър Маринов

  На 4 юни 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 9.1. Национална сигурност, на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България“ с автор…

 • Започва изложението на отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС“

  Започва изложението на отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС“

  На 5 юни в международния панаир Пловдив се открива най-голямото българско изложение на отбранителни продукти и услуги – „ХЕМУС – 2024“. Членството на България в Европейския съюз и НАТО разшири обхвата и увеличи привлекателността на Изложението за участници, както от държавите-членки на тези организации, така и за участници от държави извън тях.  Тази година в…

 • Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

  Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

  За дългогодишна достойна военна служба и преминаване в запаса, със заповед на министъра на отбраната, полковник доцент д-р Севдалин Спасов от катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Академията бе награден с предметна награда и Почетна грамота. На тържествен ритуал, по случай навършване на кръглата му годишнина,  приключването на военната служба и преминаването му в запаса,…

 • Във Военна академия завърши „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение

  Във Военна академия завърши „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение

  Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Стайко Прокопиев връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, с ръководител на учебната група подполковник главен асистент д-р Илиан Сотиров. В комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, в присъствието на зам.-декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полк. доц.…

 • Участие на представители от Института „Перспективни изследвания за отбраната“ в научна конференция

  Участие на представители от Института „Перспективни изследвания за отбраната“ в научна конференция

  Научна конференция с международно участие, на тема „Демокрации и преходи“, се проведе на 21 и 22 май 2024 година в зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тя бе организирана от катедра  „Нова и съвременна история“ на Историческия факултет на Университета. С доклад на тема „Българската армия в началото на прехода към…

 • Завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

  Завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

  В края на месец май, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Живко Желев връчи удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”. Водеща роля, при провеждането на курса, имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. В интензивния двуседмичен курс за следдипломна квалификация се обучаваха представители от…