Обучение във Военна академия

Присъствени занятия, обща информация и административни услуги.

Обща информация

Административни услуги

Присъствени занятия

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И „ПСИХОЛОГИЯ“, ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И „ПСИХОЛОГИЯ“, ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление