Обучение във Военна академия

Присъствени занятия, обща информация и административни услуги.

Обща информация

Административни услуги

Присъствени занятия

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ПЕРИОДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ПЕРИОДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ПЕРИОДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление