Присъствени занятия, обща информация и административни услуги.

Телефони

  • Факултет „Национална сигурност и отбрана“ /+ 359 2/ 92 26 578, 26 544
  • Факултет „Командно-щабен“ /+ 359 2/ 92 26 619, 26 594
  • Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“/+ 359 2/ 92 26 534, 26 587, 26 642
  • Отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ /+ 359 2/ 92 26 602, 26 559, 26 507
  • Сектор „Академична библиотека“ /+ 359 2/ 92 26 551, 26 658

Обща информация

Административни услуги

Присъствени занятия

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление