Подполковник д-р Маргарита Володиева Куманова

Образование:

 • 2001 г., ВВВУ „Г. Бенсковски“, магистър инженер, специалност „Материално-техническо осигуряване за ВВС“
 • 2005 г., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, магистър психолог
 • 2011 г., ВА „Г. С. Раковски“, магистър по военно дело, специалност „Организация и управление на административните процеси и дейности в оперативните и тактически формирования“
 • 2017 г., Доктор по военна психология

Преминати курсове и обучения:

 • Дидактика на висшето образование (Военна академия „Г. С. Раковски“)
 • Crisis Management in Multilateral Frameworks (IGOs): The Role of Political/Civilian and Military Crisis Diplomacy (Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия)
 • The Cognitive Warfare course (Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия)
 • Psychology of leadership course (Royal military academy Sandhurts)
 • EAAP Online Meeting and Virtual Workshop Week in Human Factors

Професионален път:

От 2001 г. до 2013 г. заема логистични и щабни длъжности в авиобаза Граф Игнатиево.  

За периода от 2013-2017 година е редовен докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“. През 2017 г. защитава дисертация на тема „Стрес и стратегии за справяне със стреса във военна среда на Българската армия“.

От началото на 2017 година е преподавател в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“. Преподава дисциплините „Авиационна психология“, „Особености в управление на ресурсите на екипа/екипажа (Човешки фактор), „Психологични аспекти на разузнаването и специалните операции“, „Методика на подготовката във ВВС и ПВО на СВ“ и други.

Публикации:

 • Perceived stress and coping strategies – 2013
 • Първоначални данни за българска версия на BIS/BAS скали – 2013
 • Българска адаптация на въпросника за проактивно справяне със стреса – представяне на резултати от пилотното изследване – 2013
 • Стрес и стратегии за справяне със стреса във ВВС на Р България – резултати от емпирично изследване – 2017
 • Човекът във военната авиация – социалнопсихологически  аспекти – 2018
 • Resilience to Disaster – Psychological Perspevtive – 2019
 • Допълнителни умения, несвързани с непосредствената експлоатация на авиационната техника (Non-Technical Skills) – 2019
 • Същност на стреса. Справяне и стратегии за справяне със стреса. – студия, 2021
 • Човешкият фактор в авиацията – от първия полет до днес – 2022
 • Стрес и стратегии за справяне със стреса във ВВС на РБългария – монография, 2022

Владее английски език по STANAG 6001 на ниво 3-2+-2+-3 и немски език на ниво 2-2-2-2.

Член на дружество на психолозите в Република България – идент. № 102421

Член на Европейската асоциация за авиационна психология – идент. № ЕМ 207