Периоди за организиране и провеждане на курсове:

  • Първи период:  08 април – 17 май 2024 г.;
  • Втори период: 16 септември – 15 октомври 2024 г.

При заявени групови обучения, тяхното провеждане може да бъде организирано и извън посочените периоди, по предварително договаряне.

Условията за провеждане на всеки курс са изписани в представянето му в раздел „Обучения“.

Курсове се провеждат при набиране на група от минимум 4 обучаеми.

УЧАСТИЕ В КУРС може да заявите като физическо или юридическо лице като изпратите мейл на електронен адрес aviationtraining@rndc.bg.

Необходимо е да упоменете курс (първоначален или периодичен), период, три имена, телефон и имейл за обратна връзка, за юридически лица и брой обучаеми, за които желаете обучение.

При сформиране на група за провеждане на курса, ще Ви бъде изпратен формуляр за регистрация и плащане.  

kurs-auc