полковник доцент д-р Росен Дончев ДИМИТРОВ

Росен Дончев ДИМИТРОВ

Академична длъжност във Военна академия

Началник на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ – факултет „Командно-щабен“.

Преподавани дисциплини: „Основи на въздухоплаването“, „Сигурност във въздухоплаването“, „Защита на въздушния суверенитет“, „Сигурност на комуникациите“, „Икономика на въздушния транспорт“, „Въздушно право“, “Безпилотни летателни системи“ и др.

Професионален опит в областта на въздухоплаването

Летец-пилот от ВВС – 31 години,

19 години академично развитие в областта на въздухоплаването.

Образование/Квалификация

Доцент ОВО: 9. „Сигурност и отбрана“, ПН: 9.2. „Военно дело“

Доктор по „Военно дело“,

Магистър по „ОУОТФ от ВВС“,

Магистър по „Икономика“ – МИО,

Преминати редица квалификационни курсове.

Владеене на езици

Руски език – Работно,

Английски език STANAG – 2-2-2-3