Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Наименование Описание
Дата на публикуване 18.03.2021 г.
Наименование Военна Академия „Г. С. Раковски“ открива търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Срок за подаване на документи Тръжните книжа да се продават в касата на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително като последните да се продават в работните дни от понеделник до четвъртък от 09.00 часа до 16.00 часа, а в петък от 09.00 часа до 13.00 часа.
Краен срок за подаване на документи до 16:00 часа на 31.03.2021г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Допълнителна информация телефони: 02/92 26661, 0878 66 71 01, 02/92 26560
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“ за обявяване на спечелил търг с тайно наддаване