Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Наименование Описание
Дата на публикуване 08.05.2020 г.
Наименование Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост съгласно Акт за публична държавна собственост №0006/06.03.1997г., предоставен за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ – град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Срок за подаване на документи от 25.05.2020 г. до 08.06.2020 г. включително, като в работните дни от понеделник до четвъртък е от 09.00 часа до 16.00 часа, а в петък е от 09.00 часа до 13.00 часа
Краен срок за подаване на документи до 16.00 часа на 08.06.2020 г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Допълнителна информация телефони: 02/92 26624, 02/92 26661/, 02/92 26560
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Списък на изискваните от участниците документи
Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“ за обявяване на спечелил конкурс с тайно наддаване