Защити

 • Публична защита на Мария Ивайлова Неновска

  Публична защита на Мария Ивайлова Неновска

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Биологични аспекти на хибридните заплахи за националната сигурност” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Ивайлова Неновска. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 30.05.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.…

 • Публична защита на Стоян Луканов Иванов

  Публична защита на Стоян Луканов Иванов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България” по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Стоян Луканов Иванов. Председател на научното жури: професор доктор Максим Любенов Карев Дата: 26.05.2023 г. Място: Академична…

 • Публична защита на Цвета Веселинова Монова

  Публична защита на Цвета Веселинова Монова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на системата за правно осигуряване на отбраната на страната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Цвета Веселинова Монова. Председател на научното жури: доцент доктор Вяра Стойкова Жекова Дата: 16.05.2023 г. Място: Академична зала…

 • Публична защита на Стоянка Христова Вашкова

  Публична защита на Стоянка Христова Вашкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Публични комуникации на местната власт“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)“, разработен от Стоянка Христова Вашкова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов Дата: 10.05.2023 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало:…

 • Публична защита на Христина Иванова Кирилова

  Публична защита на Христина Иванова Кирилова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Видинският регион във военната история на България (1878 – 1945)“ по докторска програма „Военна и военнополитическа история“, разработен от Христина Иванова Кирилова.Председател на научното жури: професор доктор Йордан Ангелов БаевДата: 22.02.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на Христина Иванова…

 • Публична защита на Даниела Донева Димитрова

  Публична защита на Даниела Донева Димитрова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Даниела Донева Димитрова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев ГеровДата: 19.01.2023 г.Място: Академична зала №…

 • Публична защита на Теодора Велинова Грозданова

  Публична защита на Теодора Велинова Грозданова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“, разработен от Теодора Велинова Грозданова.Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 18.01.2023 г.Място: Академична…

 • Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)“, разработен от подполковник Теодора Пенкова Чалъкова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата: 10.01.2023 г. Място: Академична зала №…

 • Публична защита на Галина Миткова Стойкова

  Публична защита на Галина Миткова Стойкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Ситуационно управление на системата за здравеопазване в Република България при кризи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Логистика на сигурността и отбраната)“, разработен от Галина Миткова Стойкова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Ивайло Илиев РалевДата: 05.12.2022 г.Място: Академична зала № 3 на…