Защити

 • Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на информацията в киберпространството при провеждане на военни операции от ново поколение“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от майор Кристина Александрова Крумова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров Дата: 26.10.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа…

 • Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“ по докторска програма „Военна психология“, разработен от капитан Жулиета Стефанова Танева. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Янков ДимитровДата: 19.09.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на капитан…

 • Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Катя Николова Спасова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова…

 • Публична защита на полковник Петър Добрев Петров

  Публична защита на полковник Петър Добрев Петров

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективно използване на военното сътрудничество със страните от Западните Балкани в интерес на външната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от полковник Петър Добрев Петров. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов Дата:19.07.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на полковник Антон Николов Атанасов

  Публична защита на полковник Антон Николов Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за бюджетиране в Министерството на отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от полковник Антон Николов Атанасов. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата:11.07.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на Мария Василева Вълнева

  Публична защита на Мария Василева Вълнева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Религиозната радикализация в Република България и трансграничната организирана престъпност – връзки и зависимости“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Василева Вълнева. Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Атанас Ставрев АтанасовДата: 04.07.2023 г.Място: Академична зала…

 • Публична защита на Мария Ивайлова Неновска

  Публична защита на Мария Ивайлова Неновска

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Биологични аспекти на хибридните заплахи за националната сигурност” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Ивайлова Неновска. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 30.05.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.…

 • Публична защита на Стоян Луканов Иванов

  Публична защита на Стоян Луканов Иванов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България” по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Стоян Луканов Иванов. Председател на научното жури: професор доктор Максим Любенов Карев Дата: 26.05.2023 г. Място: Академична…

 • Публична защита на Цвета Веселинова Монова

  Публична защита на Цвета Веселинова Монова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на системата за правно осигуряване на отбраната на страната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Цвета Веселинова Монова. Председател на научното жури: доцент доктор Вяра Стойкова Жекова Дата: 16.05.2023 г. Място: Академична зала…