Защити

 • Публична защита на Теодора Велинова Грозданова

  Публична защита на Теодора Велинова Грозданова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“, разработен от Теодора Велинова Грозданова.Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 18.01.2023 г.Място: Академична…

 • Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)“, разработен от подполковник Теодора Пенкова Чалъкова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата: 10.01.2023 г. Място: Академична зала №…

 • Публична защита на Галина Миткова Стойкова

  Публична защита на Галина Миткова Стойкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Ситуационно управление на системата за здравеопазване в Република България при кризи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Логистика на сигурността и отбраната)“, разработен от Галина Миткова Стойкова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Ивайло Илиев РалевДата: 05.12.2022 г.Място: Академична зала № 3 на…

 • Публична защита на майор Станимир Стоянов Станчев

  Публична защита на майор Станимир Стоянов Станчев

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за планиране на операции на оперативно ниво“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Станимир Стоянов Станчев.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев ЖелевДата: 30.11.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:…

 • Публична защита на подполковник Димитър Минчев Димитров

  Публична защита на подполковник Димитър Минчев Димитров

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегрирана система за киберзащита при провеждане на бойни операции“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Димитър Минчев Димитров.Председател на научното жури: полковник професор доктор Камен Станев КалчевДата: 22.11.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на подполковник Димитър Минчев Димитров…

 • Публична защита на Георги Стоименов Гешев

  Публична защита на Георги Стоименов Гешев

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Бъдещето на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Георги Стоименов Гешев.Председател на научното жури: професор доктор Величка Иванова МилинаДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Георги Стоименов…

 • Публична защита на Селвие Ахмедова Чаушева

  Публична защита на Селвие Ахмедова Чаушева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Четвъртата индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически последици за сигурността“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Селвие Ахмедова Чаушева.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 13:00 часа Автореферат…

 • Публична защита на майор Мартин Николаев Христов

  Публична защита на майор Мартин Николаев Христов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за командване и управление на Сухопътните войски“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Мартин Николаев Христов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев АтанасовДата: 28.09.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа…

 • Публична защита на Огнян Стоичков Янакиев

  Публична защита на Огнян Стоичков Янакиев

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на използването на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Огнян Стоичков Янакиев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 22.06.2022 г.Място: Академична зала № 3 на…