ФКЩ

 • Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

  Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

  ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С.РАКОВСКИ” Ви кани да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2023 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” НАУЧНИ СЕКЦИИ НА СЕСИЯТА Технически […]

 • По повод на четвъртия военен преврат в Република Мали

  По повод на четвъртия военен преврат в Република Мали

  Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и Стратегически съветник по логистиката в Тренировъчната мисия на ЕС в Мали (EUTM) през 2017 г. На 19 септември 2013 г. в Бамако се организира церемония за отбелязване началото на мандата на Ибрахим Бубакар Кейта и […]

 • Подходи на петролните гиганти за излизане от кризата във веригата за доставки на нефт и нефтопродукти

  Подходи на петролните гиганти за излизане от кризата във веригата за доставки на нефт и нефтопродукти

  Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и национален представител в „Комитета по горивата“ на НАТО. Статията на подп. доц. д-р Иринков е публикувана в списание „Логистика“ със заглавие „Какви са тенденциите във веригата на доставки на нефтопродукти“. Обща характеристика на веригите за […]

 • Участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ

  Участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ

  В периода 25 март – 29 март 2019 г. група преподаватели и слушатели в редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, взеха участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ. Слушателите от българската група бяха назначени на различни […]

 • Международно сътрудничество

  Международно сътрудничество

  Военна академия „Г.С. Раковски“ има сключени договори за сътрудничесво по Еразъм+ с: Политехническия университет, гр. Букурещ, Румъния – техни обучаеми през изминалата година проведоха тримесечно обучение във Факултета; Академията на сухопътните войски на Румъния; Националния университет по отбраната на Полша; Университета на Коимбра, Португалия; Националния университет по отбраната на Румъния „Карол І” – провеждане на […]

 • Научна и научноизследователска дейност на ФКЩ

  Основни направления, в които работи научно-преподавателският състав: разработване на доклади, съдоклади и научни съобщения за провеждани в академията и други ВУЗ научни конференции; организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по специализации; участие в работни колективи по разработване на доктринални и нормативни документи за нуждите на МО и БА; научно ръководство на дипломанти, докторанти, приемане на […]

 • Образователна дейност

  Учебната документация във Факултета е разработена на базата на приети в Академията стандарти и процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация. Квалификационните характеристики са разработени съвместно с потребителите на кадри и утвърдени от министъра на отбраната. Учебните планове са утвърдени от министъра на отбраната и са съгласувани с министъра на образованието и […]

 • Акредитация на ФКЩ

  Факултет „Командно-щабен” обучава за придобиване на: В рамките на институционалната и програмната акредитация на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „Командно-щабен“ е акредитиран по 7 специалности за придобиване на ОКС магистър и по 7 програми за придобиване на ОНС „доктор“. Обучение за придобиване на ОНС „доктор”: За придобиване на ОНС „доктор”, Факултетът осъществява обучение в […]

 • Визия на ФКЩ

  Запазване и повишаване на качеството на академичния състав, като се подобрят моралните, финансови и професионални условия за просперитет, конкуренция и мотивация в интерес на развитие на знания, умения и способности; Актуализиране на учебните програми на специалностите от професионалните направления, като резултат от разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способности за генериране и обмен на нови […]