Международно сътрудничество

Военна академия „Г.С. Раковски“ има сключени договори за сътрудничесво по Еразъм+ с:

  • Политехническия университет, гр. Букурещ, Румъния – техни обучаеми през изминалата година проведоха тримесечно обучение във Факултета;
  • Академията на сухопътните войски на Румъния;
  • Националния университет по отбраната на Полша;
  • Университета на Коимбра, Португалия;
  • Националния университет по отбраната на Румъния „Карол І” – провеждане на ежегодни съвместни учения;
  • Академията на въоръжените сили на Словакия „Генерал Милан Стефаник”;
  • Технологичния университет в гр. Белфор, Франция.
  • провеждане на лекции в Технологичния университет в град Белфор, Франция и Нов Лисабонски университет, Португалия;
  • сътрудничеството и с „Института по логистика” от Военната академия във Варшава и Училището по логистика на Френската армия в град Бурж;
  • създаден консорциум по програма Еразъм +, Стратегически партньори по проект „Международна логистика и транспорт” между Военна академия „Г. С. Раковски” и Университет Версай, Франция, Военната академия във Варшава, Нов Лисабонски университет и Техническия университет в Букурещ.

Академията, в това число и на оперативно ниво във ФКЩ, се провежда обучение на чуждестранни слушатели в съответствие с двустранни споразумения (Македония, Китай).