Участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ

В периода 25 март – 29 март 2019 г. група преподаватели и слушатели в редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, взеха участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ. Слушателите от българската група бяха назначени на различни длъжности в щаба на механизирана бригада и взеха активно участие във всички етапи на планирането на отбранителната операция. За нуждите на проиграването и анализа на вариантите за действие беше използвана компютърната симулационна система JACATS.