Сектор „Организация на учебния процес“

Сектора „ОУП“ във факултета обслужва учебният процес като планира учебните зали и поддържането на учебно-материалната база, подпомага преподавателския състав и обучаемите, администрира провеждането на занятията. Служителите в сектора са подчинени на декана и заместник-декана на факултета.


Състав на сектора

цивилен служител д-р Мина Киркова – началник сектор – стая 200, втори етаж на учебен корпус, 02/9226594, m.kirkova@rndc.bg

старшина Ангелина Миховска – услуги и дейности за работа в електронна среда, учебно обслужване на слушатели – стая 203, втори етаж на учебен корпус, 02/9226608, a.mihovska@rndc.bg

цивилен служител Петър Йорданов – административно обслужване на студенти – стая 300А, трети етаж на учебен корпус, 02/9226593, p.yordanov@rndc.bg

цивилен служител Силвия Георгиева – административно обслужване на обучаеми и академичен състав – стая 206, втори етаж на учебен корпус, 02/9226619, s.georgieva@rndc.bg

цивилен служител Драга Йорданова– административно обслужване на обучаеми и академичен състав – стая 206, втори етаж на учебен корпус, 02/9226619, d.yordanova@rndc.bg

цивилен служител Марияна Григорова – административно обслужване на обучаеми и академичен състав – стая 206, втори етаж на учебен корпус, 02/9226619, m.grigorova@rndc.bg

beenhere

Работно време

с академичен, обучаем и административен състав:
 от 8.00 до 12.00 часа
от 14.00 до 15.00 часа