Полковник професор доктор Емил Маринов Енев

Декан на факултет „Командно-щабен“


Образование

 • „Професор“
 • „Доцент”
 • Образователна и научна степен “доктор” в научната област “Военни науки”
 • Военна академия „Г. С. Раковски”
 • ВНВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново
 • Механотехникум „Харалампи Стоянов“, гр. Горна Оряховица
 • Основно училище „Свети Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица
 • Член на секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ от 2009 година.

Професионална кариера

 • Декан на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Заместник-декан на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Началник на катедра „Сухопътни войски” във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Доцент в катедра „Сухопътни войски ” във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Главен асистент в катедра „Сухопътни войски” във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Асистент в катедра „Сухопътни войски” във Военна академия “Г. С. Раковски”
 • Началник на щаб на военно формирование 38590
 • Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София– слушател, специалност „Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от Сухопътни войски”
 • Началник на щаб на картечно-артилерийски батальон
 • Заместник командир на танков батальон
 • Командир на картечно-артилерийска рота
 • Командир на противотанкова батарея
 • Заместник командир на рота
 • Командир на взвод

Семейно положение

Роден на 19 август 1966 година в гр. Горна Оряховица

Семейно положение – женен

Езикови познания – Английски език2 – 2 – 2 – 2 съгласно STANAG 6001