Полковник доцент доктор Петрана Тошкова Кокудева

Заместник-декан на факултет „Командно-щабен“


Образование

 • „Доцент“;
 • Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • Образователна и научна степен “доктор” в 9.2 “Военно дело”;
 • ВВУАПВО „П. Волов“ в гр. Шумен;
 • ПМГ „В. Левски“, гр. Смолян;
 • Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян.

Професионална кариера

 • Заместник декан на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Доцент в катедра „ВВС и ПВО ” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Главен асистент в катедра „ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Асистент в катедра „ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Началник на служба „Разузнаване“;
 • Слушател във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на ОТФ от ВВС”;
 • Началник на служба „Административно обслужване“;
 • Помощник-началник;
 • Докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, направление „Военно дело“, специалност „Организация и управление на ВС“;
 • Старши помощник-началник;
 • Старши техник, Оперативен дежурен.

Друга инфромация

Родена на 13 май 1976 година в гр. Смолян

Езикови познания – Английски език 2 – 2 – 3 – 2 съгласно STANAG 6001

Член на секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ

<<Предишна