ИПИО

Category

Институт за перспективни изследвания за отбрана

„Поуки от практиката“;„Методика на научните изследвания“;„Стратегически курс“;„Стратегически курс на английски език“;„Подготовка на архивисти”;„Анализатори на информацията в социалните мрежи“;SEO-оптимизация на сайтове за търсещи машини.
Read More
Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини: „Съвместни операции“;„Концепции и стратегии за отбрана“;„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;„Всеобхватно планиране на операциите“;„Операции в отговор на кризи“;„Проучване на общественото мнение“;„Национална и международна сигурност“;„Еволюция на военностратегическите възгледи“;„Военна история“;„Военноисторически традиции“;„Военноисторически традиции, протокол и церемониал“;„Военна стандартизация“.
Read More
1. Сборници с публикации от форуми, организирани от ИПИО Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат); Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат...
Read More
Международни Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност, в системата на международно научно изследване на Европейската група за изследване на армиите и обществото (ERGOMAS) на тема „Officer and Commander in Asymmetric Warfare Operations“ (2017 – 2018)Изследване на поуките от практиката при участие на...
Read More
1 2