ИПИО

Category

Институт за перспективни изследвания за отбрана

Докладът е следващ етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021 г. То надгражда предходното изследване, публикувано в Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“, който беше приет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № 05/20.05.2020 г....
Read More
От 05.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се проведе станалият традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник Петко Димов.   В рамките на курса бяха проведени отворени, практически занятия в които споделиха опит представители на WordPress общността, като Николай Кръстев, Исмаил Исмаилов, Илия Базлянков, Любомир...
Read More
Представители на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ взеха участие в престижното международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020″. Изложението се провежда на всеки две години и на него се събират заедно упълномощени да вземат решения представители на национални, европейски и международни институции и организации, компании от...
Read More
Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) Ви кани да вземете участие в панел „Научни подходи към бъдещето на националната сигурност“ с модератор проф. д.н. Митко Стойков. Панелът е част от международната научна конференция „СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ“ на академия „Георги Раковски,“ която ще се проведе от 10 до 11 ноември 2020 г. Панелът...
Read More
В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна академия и Системата за защита на националната сигурност в Република България. Мисията на лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е...
Read More
В Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, както следва: Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“, която служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната...
Read More
В периода 20.01 – 31.01.2020 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе станалия традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов. За практическите занятия бяха поканени гости от...
Read More
В началото на годината в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ започна да функционира лаборатория за „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“. В нея се провеждат курсове за повишаване на дигиталната компетентност на хората работещи в сферата на сигурността и отбраната, като завършилия на 11.10.2019 г. курс „Анализатори...
Read More
Акцентът в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“ в международната дейност е поставен върху провеждането на различни съвместни мероприятия, в това число и научни конференции с чуждестранни военнообразователни институции с цел използване на партньорство в областта на военното образование за повишаване опита и квалификацията на ръководния и преподавателския състав на Академията, както и усъвършенстване...
Read More
1 2