ИПИО

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е четвърти етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2022. Използвана е „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад „Въздействие на противопандемичните…

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е трети етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021. При неговото изготвяне е използвана „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад…

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Докладът е следващ етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021 г. То надгражда предходното изследване, публикувано в Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“, който беше приет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № 05/20.05.2020 г.…

 • Завърши поредният курс на лаборатория „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“

  Завърши поредният курс на лаборатория „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“

  От 05.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се проведе станалият традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник Петко Димов.   В рамките на курса бяха проведени отворени, практически занятия в които споделиха опит представители на WordPress общността, като Николай Кръстев, Исмаил Исмаилов, Илия Базлянков, Любомир…

 • Военна академия с успех на международно изложение „Хемус 2020′

  Военна академия с успех на международно изложение „Хемус 2020′

  Представители на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ взеха участие в престижното международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020″. Изложението се провежда на всеки две години и на него се събират заедно упълномощени да вземат решения представители на национални, европейски и международни институции и организации, компании от…

 • Покана за международна научна конференция

  Покана за международна научна конференция

  Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) Ви кани да вземете участие в панел „Научни подходи към бъдещето на националната сигурност“ с модератор проф. д.н. Митко Стойков. Панелът е част от международната научна конференция „СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ“ на академия „Георги Раковски,“ която ще се проведе от 10 до 11 ноември 2020 г. Панелът…

 • Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

  Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

  В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна академия и Системата за защита на националната сигурност в Република България. Мисията на лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е…

 • Функционални лаборатории в ИПИО

  Функционални лаборатории в ИПИО

  В Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, както следва: Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“, която служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната…

 • SEO – двуседмичен курс по оптимизация на сайтове във Военна академия „Г. С. Раковски“

  SEO – двуседмичен курс по оптимизация на сайтове във Военна академия „Г. С. Раковски“

  В периода 20.01 – 31.01.2020 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе станалия традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов. За практическите занятия бяха поканени гости от…