Покана за международна научна конференция

Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) Ви кани да вземете участие в панел „Научни подходи към бъдещето на националната сигурност“ с модератор проф. д.н. Митко Стойков. Панелът е част от международната научна конференция „СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ“ на академия „Георги Раковски,“ която ще се проведе от 10 до 11 ноември 2020 г. Панелът има следната тематика:

  • Направления за развитие на научните изследвания и технологиите в сектора за сигурност
  • Актуални бизнес решения за изграждането на въоръжените сили
  • Съвременни аспекти на развитието на въоръжените сили

За повече информация и регистрация: на Интернет-страницата на ВА „Г. С. Раковски“ (https://rndc.bg/conf2020)