Завърши поредният курс на лаборатория „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“

От 05.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се проведе станалият традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник Петко Димов.  

В рамките на курса бяха проведени отворени, практически занятия в които споделиха опит представители на WordPress общността, като Николай Кръстев, Исмаил Исмаилов, Илия Базлянков, Любомир Любомиров, Момчил Марчев и Мирослава Коляндова от Национална спортна академия „Васил Левски“.  

С тяхна помощ всички обучаеми от Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, различни формирования на Сухопътни войски, Централно военно окръжие и Военна академия „Г. С. Раковски“ разработиха собствени сайтове  и придобиха практически знания и умения за работа с онлайн инструментите за оптимизация.