Военна академия с успех на международно изложение „Хемус 2020′

Представители на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ взеха участие в престижното международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020″.

Изложението се провежда на всеки две години и на него се събират заедно упълномощени да вземат решения представители на национални, европейски и международни институции и организации, компании от отбранителния сектор и академичната общност, с цел разширяване на международното стратегическо сътрудничество и диалог.

Военна академия „Г. С. Раковски“ участва с представителен щанд на който бяха представени резултатите от научно-приложен проект за изграждане на изследователски лаборатории на „Института за перспективни изгледания за отбрана“, както следва:

  • Лаборатория за „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ , която участва в научно-методическото осигуряване на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната;
  • Продукция на лаборатория „Военна история и поуки от практиката“;
  • Лаборатория „Иновации в образованието и развитие на академичния състав“ представи разработената „Система за академична комуникация на Военна академия „Г. С. Раковски“,
  • Голям интерес предизвика и новопридобитата „Безпилотна авиационна система, клас I „МИНИ“ от катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“.

Освен това наши представители взеха участие с доклади в Десета Международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“.

В резултат на представянето на Военна академия „Г. С. Раковски“ беше връчен Сертификат за участие и Плакет от Заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков.