Функционални лаборатории в ИПИО

В Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, както следва:

  • Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“, която служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната и местна администрация.
  • Лаборатория „Военна история и поуки от практиката“ е предназначена за пручвания в областта на военната и военнополитическата история, за разработването на доктрини и концепции и за извличането на поуки от практиката.
  • Лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е предназначена за осигуряване прилагането на научни методи за подготовка на експерти, за провеждане на изследвания и оценки за предизвикателствата пред сигурността и отбраната на страната. Лабораторията осигурява Стратегически преглед на отбраната.