Инструкция за създаване на индивидуален профил в страницата на JALLC

JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на процеса на НАТО за събиране, анализиране и формулиране на поуки (NLLP).

JALLC има сайт, до който се достига чрез линк: http://www.jallc.nato.int/

сайт на JALLC

В главната страница на сайта са разположени следните рубрики:

Joint Analysis & Lessons Learned Centre
Home     Organization     Activities     Training     Newsroom     Contacts

В дясната част на страницата са изобразени продуктите на Центъра:

 • NATO Lessons Learned Portal
 • Joint Analysis Products
 • Books & Guides
 • The JALLC Explorer
 • Brochures

За създаване на собствен профил в страницата на Центъра е необходимо:

 1.  Създайте профил в официален сайт на Министерството на отбраната:

Ако нямате aакаунт в тези сайтове, обърнете се към администратора за изготвяне на заявка и създаване на необходимия профил в https://mail.armf.bg/

От главната страница на JALLC http://www.jallc.nato.int/ кликнете върху NATO Lessons Learned Portal. Ще се появи страницата на портала на НАТО за поуките и добрите практики NATO Lessons Learned Portal.

сайт на JALLC
3.

3 Горе в най-дясната част на страницата ще видите надпис Register (Регистрирай се). Кликнете върху този надпис. Линк: https://nllp.jallc.nato.int/Pages/Register.aspx

4 Ще се появи нов екран в който последователно се изискват Вашите лични данни:

сайт на JALLC
 • First Name (Малко име) – попълва се в прозореца с латиница
 • Last Name (Фамилия) – попълва се в прозореца с латиница
 • NATO Grade (Звание) – попълва се в прозореца с латиница съответното звание – за цивилните служители е : Mr или Mrs
 • Service (Вид ВС) – кликва се срещу кореспондиращото Ви меню
 • Nationality (Националност) – кликва се в прозореца срещу Bulgaria
 • Headquarters( Щаб) – кликва се срещу Bulgarian Ministry of Defence
 • Branch (Специалност) – кликва се срещу кореспондиращото
 • Post/Function (ВФ/Длъжност) – кликва се срещу кореспондиращото меню. За цивилните служители – Civilian
 • Telephone – изписва се международния код на РБ , кода на населения пункт и служебния телефонен номер
 • NCN – не е необходимо да се попълва
 • Official e-mail (Служебен е-мейл адрес)
 • End of Tour – отнася се за тези, които са на мисия или на задгранична работа и е необходима пререгистрация
 • Accept Terms and Conditions (Приеми условията) – кликва се задължително
 • Please replicate the text you see above, using case sensitive characters Прозорец за попълване на показани букви – попълват се показаните знаци
 • Request Account – това е последния прозорец, който трябва да кликнете. На посочения от Вас емайл ще получите име за достъп и временна парола в срок от два работни дни. След влизане в сайта трябва да промените паролата.

Инструкцията е изготвена от Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ на Института за перспективни изследвания за отбраната

Април, 2019 г.

<<Предишна
Следваща>>