Научно-преподавателска дейност на ИПИО

Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини:

 • „Съвместни операции“;
 • „Концепции и стратегии за отбрана“;
 • „Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;
 • „Всеобхватно планиране на операциите“;
 • „Операции в отговор на кризи“;
 • „Проучване на общественото мнение“;
 • „Национална и международна сигурност“;
 • „Еволюция на военностратегическите възгледи“;
 • „Военна история“;
 • „Военноисторически традиции“;
 • „Военноисторически традиции, протокол и церемониал“;
 • „Военна стандартизация“.
Следваща>>