Научноизследователски проекти

Международни

 • Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност, в системата на международно научно изследване на Европейската група за изследване на армиите и обществото (ERGOMAS) на тема „Officer and Commander in Asymmetric Warfare Operations“ (2017 – 2018)
 • Изследване на поуките от практиката при участие на резервисти в операции на фаза „Подготовка преди разполагане“, по заявка на директора на дирекция „УЧРО“ с писмо № 21-41-13/27.11.2017 г. (2018)
 • Human Systems Integration Approach To Cyber Security/Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху ролята на човешкия фактор (ОНТ НАТО, 2015 – 2018)
 • Military Professionalism: Frameworks, Models, and Measures /Модели за развитие на военната професия (ОНТ НАТО, 2016-2017)
 • Радикализация, социални мрежи и противодействие на екстремизма (ОНТ НАТО, 2016-2018)
 • Изисквания, концепции и предизвикателства за интегриране на гражданските и военни системи за сигурност“ (ОНТ НАТО, 2016)

В интерес на МО и БА

 • „Организация за трансформация, иновации и оперативна съвместимост по отбраната на България в НАТО и Европейския съюз: развитие на отбранителни способности за XXI век“ (2018)
 • Изследователски проект „Разработване на лекции, мултимедийни продукти  и документални филми на военноисторическа тематика от Програмата за занятия по вътрешна информация с военнослужещите от Българската армия през учебната 2018 г.“ (2018)
 • Изследване и външна оценка на реализацията на випускниците от Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища (2017)
 • Представително социологическо изследване  „Организационен климат във военните формирования и структурите от въоръжените сили на Република България“, съгласно МЗ № ОХ-098/15.09.2017 г. (23.10. до 03.11.2017)
 • Проучване мнението на експерти от въоръжените сили за придобиване на нов тип боен самолет (2017)
 • Ефекти от промяната в средата на сигурност и трансформацията на НАТО и отражението им върху структурата на въоръжените сили на Република България (2017)
 • Изследване на операцията на НАТО “Unified Protector“ (23.03 – 31.11.2011) в либийското въздушно пространство и средиземноморското крайбрежие на Либия (2017)
 • Междуинституционално и международно сътрудничество за противодействие на хибридни заплахи (2016)
 • Човешкият фактор в безопасността на полетите в системата на Военновъздушните сили (2015-2016)
 • Опитът от участие в операции за поддържане на международния мир и сигурност  (2015-2016)
 • Проучване и оценка на внедряването и ефективността на антикорупционните политики и мерки в МО и БА (2015)
 • Организационен климат във формированията и структурите на въоръжените сили на Република България  – ежегодно представително за БА социологическо изследване
 • Българската армия в Първата световна война
 • История на Сухопътните войски в България
 • История на българското военно разузнаване
 • Българска военноисторическа енциклопедия

В интерес на професионалното военно образование и обучение и на Академията

 • Научно-приложно изследване „Качество на обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“ (2018)
 • Проучване мнението на слушателите и студентите от „Випуск 2017“ за качеството на обучението в Академията
 • Анализ на количествените показатели на академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2017)
 • „Автоматизирана система за проследяване изпълнението на задачите (Task Tracker) във Военна академия „Г. С. Раковски“ (2017)
 • Информационна инфраструктура на Военна академия за пренос и обработка на некласифицирана информация (2016 – 2017)
 • Проучване и експериментиране на програмни продукти за групова работа и приложението им в процеса на оперативно планиране (2015-2016)
 • Експертна оценка Модел за обучение на оперативно ниво (2015)
 • Анкетно проучване на мнението на цивилните служители от ВА „Г. С. Раковски” относно промяна в разпределението на учебното, служебното и работното време (2015)
 • Ежегодно изследване реализацията на випускниците на Военна академия „Г. С. Раковски“ и на висшите военни училища, по заявка на дирекция „УЧР“
 • Ежегодно проучване мнението на обучаемите за качеството на обучението в Академията и на академичния състав