Функционални лаборатории в ИПИО

В началото на годината в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ започна да функционира лаборатория за „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“.

В нея се провеждат курсове за повишаване на дигиталната компетентност на хората работещи в сферата на сигурността и отбраната, като завършилия на 11.10.2019 г. курс „Анализатори на информацията в социалните мрежи“. Също така в лабораторията се разработи система за управление на съдържанието на уебсайта на Военна академия и се провеждат обучения за работа с Office 365 Education.

До края на годината в ИПИО предстои откриване на лаборатория за „Военна история и поуки от практиката“.

Очаква се в началото на 2020 г. да започне да функционира – Лаборатория за прогнозиране, анализ и оценка на риска от заплахи за националната сигурност.