SEO – двуседмичен курс по оптимизация на сайтове във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода 20.01 – 31.01.2020 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе станалия традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов.

За практическите занятия бяха поканени гости от компания „ Zettahost“ Нестор Юруков и Александър Мищенков, които предоставиха безплатен хостинг и домейн за учебни цели. В занятията участваха и Славчо Панов от WebsiteDesign, м-р Цветелин Цонев от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Стефан Велев, Ники Кръстев, Исмаил Исмаилов, като представители на WordPress общността в България и Петър Теодосиев от списание „Българска наука“.

С помощта на вискоквалифицираните представители на науката и бизнеса обучаемите от Съвместно командване на силите, Военновъздушните сили и Национална спортна академия „Васил Левски“ получиха възможност да разработят собствени уебсайтове и да придобият практически знания и умения за работа с онлайн инструментите за оптимизация на сайтове.

В края на курса по иновации на обучаемите бяха връчени сертификати за квалификация от заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полк. доц. Димитър Ташков.

В процес на откриване са още две функционални лаборатории в Институт за перспективни изследвания за отбрана – „Военна история и поуки от практиката“ и „Изследване на рискове и заплахи за националната сигурност„.

По традиция занятията в този курс са отворени за целия личен състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел повишаване на дигиталните умения и адаптиране към новото поколение обучаеми.