Курсове

 • Дистанционен курс по английски език за специалисти по сигурността

  Дистанционен курс по английски език за специалисти по сигурността

  Катедра „Езиково обучение“ организира дистанционен курс „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists“  1. Цели на курса: Курсът е по специализиран военен английски език и е базиран на курса „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists HELPSEC.EU“ (дистанционен), който бе разработен от преподавателите по английски език от Военна академия „Г. С. Раковски“ в сътрудничество с…

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

  „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

  Да подготвя военнослужещи и цивилни служители от БА и МО за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи като член на НАТО и да улесни постигането на минимум 90 точки на тест ALCPT или ниво 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 6,000 думи; граматика и фразеология…

 • „Английски език – І ниво”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите и предизвикателствата пред Българската Армия, както и за покриване на минимум 60 точки на тест ALCPT или 1-1-1-1 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основен минимум по битова лексика (запознанство, автобиография, свободно…

 • „Английски език – ІІ ниво“

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: обща битова лексика (лични и семейни…

 • „Английски език – III ниво”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия като член на НАТО, както и за постигане на минимум 90 точки на тест ALCPT или 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000 думи; обща военна терминология; сложни граматични…

 • „Оперативен авиационен английски език”

  Офицери от Въоръжените сили на Република България да се подготвят за изпълнение на функционалните си задължения като пилоти и ръководители на въздушното движение в мисии и операции на ООН. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с конструкцията на самолета и метеорологичните явления; основна фразеология за радио-комуникация използвана, при провеждане на полети при…

 • „Тактически английски в мироподдържащи операции”

  Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда, съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА и съгласно стандартите на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с управление и контрол на ВС, правилата за употреба на сила, планиране на транспорта, гражданско-военно сътрудничество, оценка на терена, логистика,…

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители на Въоръжените сили на РБ за успешна реализация в англоезична среда съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА, да улесни участието им в последващи езикови квалификационни курсове и постигането на минимум 60 точки на тест ALCPT или ниво 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001 и да ги подгови за участие в…

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2”

  Основната цел на интензивен курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2” е да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта…