Курсове

Category

Курсове, които са организирани във Военна академия „Г. С. Раковски“

Цели на курса: Да подготвя военнослужещи и цивилни служители от БА и МО за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи като член на НАТО и да улесни постигането на минимум 90 точки на тест ALCPT или ниво 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления:...
Read More
Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите и предизвикателствата пред Българската Армия, както и за покриване на минимум 60 точки на тест ALCPT или 1-1-1-1 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основен минимум...
Read More
Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления:...
Read More
Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия като член на НАТО, както и за постигане на минимум 90 точки на тест ALCPT или 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000...
Read More
Цел на курса: Офицери от Въоръжените сили на Република България да се подготвят за изпълнение на функционалните си задължения като пилоти и ръководители на въздушното движение в мисии и операции на ООН. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с конструкцията на самолета и метеорологичните явления; основна фразеология за радио-комуникация...
Read More
Цел на курса: Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда, съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА и съгласно стандартите на НАТО STANAG 6001. Съдържание на курса: Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с управление и контрол на ВС, правилата за употреба на сила, планиране на транспорта,...
Read More
Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители на Въоръжените сили на РБ за успешна реализация в англоезична среда съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА, да улесни участието им в последващи езикови квалификационни курсове и постигането на минимум 60 точки на тест ALCPT или ниво 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001 и да ги подгови...
Read More
Цели на курса: Основната цел на интензивен курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2” е да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или...
Read More
Цели на курса: Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на френски език. Съдържание на курса: Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум от битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и адрес, професионален живот, професия, работа, превозни средства, транспорт и комуникации; Начален минимум военна...
Read More
1 2 3 4