Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ (ИПИО)

ИПИО е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ за научни изследвания  в областта на отбраната и националната сигурност. 

Мисията на института е да осигурява стратегически изследвания и анализи за военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и да провежда научни изследвания в подкрепа на професионалното военно образование и обучение в Академията. 

ипио

Организационна структура

ДиректорНаучна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“
Научна секция „Военноисторически изследвания“Научна секция „Технологии и платформи в сигурността и отбраната“Научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“

Нашите ценности са академична свобода, откритост, научна етика, приложимост, ефективност, висока мобилност и гъвкавост на научните изследвания.

phone

Контакти ИПИО

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518