ФНСО

Факултет „Национална
сигурност и отбрана“

Факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО)

Визията на ФНСО е да се развива като водеща институция (Centre of excellence) за подготовка на военни и цивилни лидери по въпроси на сигурността и отбраната, военното изкуство на стратегическо и оперативно равнище, стратегическото лидерство, военна история, мениджмънт на въоръжените сили и ресурсите за отбрана. 

Структура

Декан

Съвместни операции и планиране

Национална и международна сигурност

Психология и лидерство

Политики, стратегии и отбранително планиране

Мениджмънт на сигурността и отбраната

Мисията  на ФНСО е да подготвя бъдещите военни и цивилни лидери на Р България, способни да командват и управляват оперативните и стратегическите звена на Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана, да побеждават във военни операции и да ръководят ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни операции, като по този начин осъществява третото равнище на висшето образование.

Факултетът ще се развива като център на високо качество (Centre of excellence) в научните, приложните и експертните изследвания в областта на сигурността, отбраната, военното изкуство на стратегическо и оперативно равнище, стратегическото лидерство и военната история.

Важни съобщения

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Международно сътрудничество
Акредитация

Поддържани партньорски отношения

Водещи университети и институти, с които се обменят учебни програми и лектори;
Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“, политиката на НАТО по образованието и подготовката на въоръжените сили във формата на ЕАСП и други.

Факултет „Национална сигурност и отбрана“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съответствие със стандарт ISO 9001:2015

Вижте повече от нашите дейности: