ФНСО

  • Завърши обучението на офицерите от Стратегическия курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

    Завърши обучението на офицерите от Стратегическия курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

    С участието си в Стратегическия курс обучаемите имаха възможността да придобият пакет от актуални знания по проблеми на националната сигурност, отбраната, организацията и връзките между структурните компоненти на въоръжените сили, щабните процедури за планиране на операциите с различен характер в национален и съюзен формат и основни въпроси на мениджмънта на отбраната и въоръжените сили.Курсът подпомогна…

  • Завърши майсторският клас по управление на корпоративната сигурност

    Завърши майсторският клас по управление на корпоративната сигурност

    Майсторският клас по управление на корпоративната сигурност, организиран от Военна академия „Г. С. Раковски“ & Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС) завърши с връчване на сертификати на участниците в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.