Завърши обучението на офицерите от Стратегическия курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

С участието си в Стратегическия курс обучаемите имаха възможността да придобият пакет от актуални знания по проблеми на националната сигурност, отбраната, организацията и връзките между структурните компоненти на въоръжените сили, щабните процедури за планиране на операциите с различен характер в национален и съюзен формат и основни въпроси на мениджмънта на отбраната и въоръжените сили.
Курсът подпомогна теоретико-практическата подготовка в направленията:

  • – Национална и международна сигурност;
  • – Военна стратегия;
  • – Планиране и провеждане на съвместни на операции;
  • – Мениджмънт на сигурността и отбраната;
  • – Стратегическо лидерство.

Специализантите имаха възможност да получат отговори на въпроси, свързани с мира, войната, въоръжените сили, стратегия, оперативно изкуство, както и в направленията за тяхното развитие и използването им.
Офицерите посетиха и се запознаха с функциите на Щабния елемент за интегриране силите на НАТО и формирования и структури от стратегическото ръководство на сигурността на страната.
Личният състав на Стратегическия курс участвах и в парада по случай 6-ти май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.