Полковник доцент д-р Живко Добрев Желев

Декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“

Телефон (02) 9226505


Име

Живко Добрев Желев

Дата и място на раждане:

21.05.1975 г., гр. Ямбол

Служебен адрес:

Военна академия „Г. С. Раковски” – София
Факултет „Национална сигурност и отбрана”
Катедра „Съвместни операции и планиране”
1504, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
сл. тел. (92) 26-505
e-mail: j.jelev@rndc.bg

Образование:

  • 1999 г., Висше образование, бакалавър по военно дело – ВВУАПВО „Панайот Волов” – гр. Шумен. Военна специалност – Земна артилерия и ПТУР.
  • 2011 г., Висше образование, магистър по военно дело – Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София. Специалност – „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Сухопътни войски“.
  • 2014 г. Образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 9.2. „Военно дело”; научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София.

Академично развитие:

  • 2012 г. до 2014 г. – докторант редовна форма на обучение към катедра „Оперативно изкуство” на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.
  • 23.12.2014 г. – асистент в катедра „Оперативно изкуство“ на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.
  • 01.02.2016 г. до 04.07.2016 г. – главен асистент в катедра „Оперативно изкуство“ на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.
  • 04.07.2016 г. – главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.
  • 01.02.2020 г. – доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.