Информационен пакет и електронни ресурси

Нормативни документи

Информационен пакет

Съгласно Чл. 9. на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, дистанционната форма на обучение се организира въз основа на информационен пакет, приет от Академичния съвет по предложение на основното звено, провеждащо обучението, подкрепено с аргументирано становище на ЦДО, който включва:

  1. Учебната документация по чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование, която може да видите в страницата на всяка соециалност: за НСО тук и за Логистика тук.
  2. Списък на екипа от преподаватели, администратори и технически състав по чл. 6, ал. 1;
  3. Инструкция за достъп до електронните ресурси и услуги;
  4. Описание на системите на изпитване и оценяване;
  5. Ръководство за ползване на платформата за дистанционно обучение;
  6. Ръководство на студента или докторанта, подготвящ се в дистанционна форма.

Ръководства за работа и електронно хранилище

  1. Академия в облака;
  2. Ръководство за електронно обучение с Microsoft Office 365 Education;
  3. Rъководство за работа с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD LEARN™ 9.1.
  4. Академична библиотека.

Видео уроци за работа с платформата